Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Pilpalan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen

16.1.2023 Päätöksenteko

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 16.1.2023 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa käsittelemään muun muassa Pilpalan koulun lakkauttamista, Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimusta ja kahta uutta hankekokonaisuutta.

Sivistyslautakunta on käsitellyt Pilpalan koulun lakkauttamista kokouksessaan 15.12.2022. Kunnanhallitus käsitteli asiaa 16.1.2023 kokouksessa ja esittää valtuustolle, että Pilpalan koulun oppilastilanteesta johtuen Pilpalan koulu lakkautetaan 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan jatkossa Lopen yhtenäiskoulu. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 23.1.2023.

Kunnanhallitus hyväksyi Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimuksen alkaen 1.1.2023. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi, että TYP-lain mukaista toimintaa johtavaksi henkilöksi nimetään Hämeenlinnan kaupungin päätöksellä Susanna Halonen 23.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus käsitteli kahta hankekokonaisuutta. Kunnanhallitus hyväksyi Matkailun digipolku –hankkeen hankehakemuksen ja päätti osallistua hankkeen rahoitukseen 12 000 eurolla vuosien 2023 ja 2024 aikana. Lisäksi  kunnanhallitus päätti, että Lopen kunta osallistuu Uuden sukupolven organisaatiot USO 7 –verkostoon vuosina 2023-2024. USO –verkoston kuntakohtainen osallistumismaksu perustuu kunnan asukasmäärään ja osallistumismaksu on alle 9 000 asukkaan kunnassa 9 000 euroa / vuosi.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan lausuntoa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön liittyen valitukseen valtuuston päätöksestä 7.11.2023 (§ 67), kahta hankintapäätöstä koskevaa oikaisuvaatimusta, sekä Lopen kunnan henkilöliikenteen sopimusten kokonaisuutta ja sopimusten jatkamista. Lisää kunnanhallituksen käsittelemistä asioista löytyy kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 18.1.2023.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja