Asemakaavan muutoksen hyväksyminen / Läyliäisten paloasema

9.6.2022 Kuulutus

Valtuusto on kokouksessaan 30.5.2022 (§ 33) hyväksynyt Läyliäisten paloaseman asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelin 42 tonttia 3.

Asiakirjat ovat nähtävänä 7.6.–7.7.2022 Palvelupiste Rosamundassa sekä kunnanvaltuuston pöytäkirjassa.