Hakemus kiinteistöjen lohkomisen suorittamiseksi

21.6.2022 Kuulutus

Hakemus kiinteistöjen lohkomisen suorittamiseksi / kiinteistöt LEPOKONTU 433-411-1-602 ja MARKKULA 433-411-1-301, 14.6.2022 §31

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätöksellään 14.6.2022 (§ 31) myöntänyt suostumuksensa kiinteistöjen Lepokontu 433–411–1–602 ja Markkula 433–411–1–301 lohkomiseksi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 21.6.2022.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 20.6.–21.7.2022 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

 

Loppi 21.6.2022

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA