Hämeen ELY-keskus / Yleistiedoksianto / Vesikasvillisuuden niitto yhteisellä vesialueella 433-407-876-1, Välijoki, Loppi

9.6.2022 Kuulutus

Asia: Vesikasvillisuuden niitto yhteisellä vesialueella 433-407-876-1, Välijoki, Loppi

Nähtävilläpito: Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 1.6. – 8.7.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi > Kuulutukset