Kaivoslain mukainen varausilmoitus / Equivest Metals Oy / Loppi, Hämeenlinna, Tammela

4.6.2024 Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.5.2024 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Equivest Metals Oy

Lupatunnus: VA2024:0022

Varausalueen sijainti: Hämeenlinna, Tammela, Loppi

Varauksen voimassaolo päättyy: 13.3.2025

Lopen kunnan alueella varausalue sijoittautuu Kaartjärven luoteispuolelle Vojakkalan alueella. Karttakuva varausalueesta ja lisätietoja löytyy liitteenä. olevasta päätöksestä.