Kuulutus / Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelun järjestämiseen maastossa / J. Tengman Oy

11.6.2024 Kuulutus

J. Tengman Oy haki aputoiminimelle Motojysky maastoliikennelupaa Palkkinummenmäelle, joka sijaitsee Raikkuanlammen läheisyydessä. Lupahakemus on jätetetty 10.6.2023 ja sitä on merkittävästi muutettu 1.2.2024.

Hakemuksen mukaa Palkkinummenmäellä on tarkoitus sulkea yksityinen metsäautotie ajoharjoittelua varten ja harjoitella matkaenduroilla liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Lisäksi alueella olevat vanhat enduro kilpaurat otettaisiin satunnaiseen käyttöön.

Ajokoulutustoiminta on täysin ohjattua kurssitoimintaa, joissa kouluttaja ohjeistaa asiakkaita tekemään harjoitussuorituksia moottoripyörällä.

Ajoharjoittelu painottaa turvallisuuden ja hallinnan lisäämistä kuljettajille, jolloin harjoitukset tehdään usein varsin hitaasta nopeudesta. Tämä pienentää myös syntyvää melukuormaa. Koulutuksia järjestetään yleensä yksi päivässä, mutta valoisaan aikaan vuodesta kursseja järjestetään myös työajan jälkeen iltaisin. Tyypillisimmät suoritusajat kursseille ovat klo 10-15 ja klo 16-20. Kursseja järjestetään kysynnän vuoksi myös viikonloppuisin. Toimintaa harjoitettaisiin alueella pääsääntöisesti ajalla 1.5.-31.10. sekä talvisin satunnaisesti, mikäli maassa on hyvä routa.

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti 4.6.2024 pitämässään kokouksessaan myöntää maastotieliikenneluvan Palkkinummenmäen ympäristöön. Reitti on merkattu vihreällä liitteenä olevaan karttakuvaan.

Päätöksen antopäivä 10.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 11.6. – 19.7.2024.

Muutoksenhaku Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika loppuu 19.7.2024.

Liitteet

  • Ympäristö- ja rakennuslautakunta 4.6.2024 24 § pöytäkirjaote ja muutoksenhakuohje
  • Lupapäätös
  • Reitti Raikkuanlammen osalta 2024 (vihreä reitti)

Lisätietoja asiasta antaa

Sonja Lahtinen, ympäristöpäällikkö

0197586986, sonja.lahtinen@loppi.fi

 

Loppi 11.6.2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA