Kuulutus päätöksestä / SM Riihimäki-ralli

31.10.2023 Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 30.10.2023 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melu aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Riihimäen Urheiluautoilijat ry:lle annettu päätös koskee SM Riihimäki-ralli -nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua, jotka ajetaan 13.1.2024 (varapäivä 10.2.2024). Hämeen ELY-keskus hyväksyy Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti.

Tarkempi kuulutusteksti ja asiasta annettu päätös löytyy tämän kuulutuksen liitteenä.