Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, koskien valitukseen ympäristölupa-asiassa.

6.3.2023 Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21497/2021, koskien valitusta ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSEN JULKAISEMINEN KUNNASSA

 

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 3.3.2023 nro 240/2023 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää julkaisemaan tiedon oheisesta julkisesta kuulutuksesta Lopen kunnan verkkosivuilla. Kaksikielisessä kunnassa julkinen kuulutus on julkaistava molemmilla kielillä.

 

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html