Päätös hakemukseen poikkeaminen asemakaavan K-määräyksestä

14.11.2022 Kuulutus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut 8.11.2022 § 56 maankäyttö- ja rakennuslain § 171 mukaisen päätöksen poikkeamisesta asemakaava-alueella olevalle rakennuspaikalle kiinteistöllä 433-405-57-122. Poikkeaminen asemakaavan K-määräyksen (liikerakennusten korttelialue) mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Kuulutus päätöksestä ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 14.11.–15.12.2022 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.loppi.fi/ajankohtaista/kuulutukset/.

Lisätietoja: Timo Rautiainen, p. 019 758 6333.

Ymrala kuulutus 14.11.2022
Asemapiirros 433-405-57-122

 

Loppi 14.11.2022

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA