Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

1.7.2024 Kuulutus

Lopen ympäristösuunnittelija on päätöksellään 28.6.2024 (§ 15) hyväksynyt RTA-YHTIÖT OY:n hakemuksen maa-ainesluvassa hyväksytyn ottamissuunnitelman vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee ympäristö- ja rakennuslautakunnan (14.5.2014, § 41 ja 30.9.2015, § 81) myöntämiä maa-aineslupia tiloilla Liuttu, RN:o 1:58 (kiinteistötunnus 433-403-1-58) ja Sorala, RN:o 53:10 (kiinteistötunnus 433-403-53-10) Lopen kunnan Kormun kylässä. Kyseessä on ottamissuunnitelman muuttaminen siten, että alueet yhteensovitetaan paremmin toisiinsa. Muutos on tarpeen, jotta reunaluiskat saadaan rakennettua maisemakuvaan sopiviksi ja sovitettua jo tehtyihin luiskauksiin tilalla Liuttu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 1.7.2024.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 28.6. – 29.7.2024 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi.

Loppi 28.6.2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Read also