Päätös maatalousyhtymä Laakkosen maa-aineslupahakemuksesta, Sikopesänmäen kallioalue, Kytäjärven kylä

9.3.2023 Kuulutus

Maa-aineslupapäätös Sikopesänmäen louhinta-alueelle, Kytäjä, MTY Laakkonen.
Asian diaarinumero on HYD/496/11.01.00.03/2020.

Hyvinkään ympäristölautakunta on 2.3.2023 (16 §) päättänyt myöntää Maatalousyhtymä Laakkoselle maa-ainesluvan kiinteistölle Kytäjä (106-405-52-160).

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 8.3. – 14.4.2023
– Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla: Kaupunki, hallinto ja osallisuus/ Päätöksen-teko/ Pöytäkirjat/ Ympäristölautakunta
– Verkossa: osoitteessa www.julkipano.fi

Päätös annetaan pöytäkirjan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 8.3.2023. Päätöksestä ilmoitetaan Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa www.julkipano.fi ja Aamuposti-lehdessä.
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.
Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa hallintovalitusohjeessa.