Päätös maisematyöluvasta, H.G. Paloheimo Oy, Kormu

15.5.2024 Kuulutus

H.G.Paloheimo Oy haki maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa osayleiskaavan MY-alueella toteuttavaksi suunnitelluille toimenpiteille. Toimenpiteet suoritetaan kiinteistöillä Uusitalo 433-403-2-0184 ja Olsbacka 433-403-3-0086 Launonen-Kormu osayleiskaavan alueella.

Maisematyöluvan alaisia hakkuita on yhteensä noin 16,7 ha, joista harvennushakkuita noin 13,7 ha ja siemenpuuhakkuita noin 3 ha.

Päätös ja hakkuukuviot tämän päätöksen liitteenä. Hakkuukuvio 316 suoritetaan karttakuvasta poiketen harvennushakkuuna.

 

Loppi 15.5.2024

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA