Ranta-asemakaavamuutoksen hyväksyminen / Laakasalon leirintäalue

15.11.2022 Kuulutus

Valtuusto on kokouksessaan 7.11.2022 (§ 67) hyväksynyt Lopen kunnan Salon kylän tiloja 433-411-1-1583 ja 433-411-1-1534 koskevan Laakasalon leirintäalueen alueen ranta-asemakaavamuutoksen.

Asiakirjat ovat nähtävänä 15.11.–15.12.2022 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Valtuuston pöytäkirja 7.11.2022 / pykälän 67 liitteet.

 

Loppi 15.11.2022

LOPEN KUNNANHALLITUS