Ranta-asemakaavamuutos / Honkarinne 433-405-21-40 / Luonnosvaihe

9.6.2022 Kuulutus

Kaavan laatija arkkitehti Matti Liukkonen on toimittanut Lopen kylän tilaa Honkarinne 433-405-21-40 koskevan ranta-asemakaavamuutosluonnoksen (9.5.2022) selostuksineen luonnosvaiheen käsittelyä varten. Kaavamuutosalue sijaitsee Ojajärven rannalla.

Ranta-asemakaavamuutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 31.5.–30.6.2022 Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.5.2022 / pykälän 110 liitteet.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja kaavamuutosluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri,
p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri(at)loppi.fi.

 

Loppi 31.5.2022

LOPEN KUNNANHALLITUS