Ranta-asemakaavan laatiminen / Kesijärvi / Paloheimon entisen sahan alue / ehdotusvaihe

31.10.2023 Kuulutus

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut ranta-asemakaavaehdotuksen (25.9.2023) koskien H. G. Paloheimo Oy:n omistamaa tilaa 433-404-7-391 Kesijärven Paloheimon entisen sahan alueella.

Kaavan ehdotusaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 31.10.–30.11.2023 Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.10.2023 / pykälän 255 liitteet.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse werner.franzen@loppi.fi.

Lisätietoja kaavaehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Werner Franzén, p. 040 754 4343, werner.franzen@loppi.fi.

 

Loppi 31.10.2023

LOPEN KUNNANHALLITUS