Tieto kuulutuksesta ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta / HAMELY/1195/2022

29.8.2022 Kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 29.8.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on HAMELY/1195/2022.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Kuulutus päätöksestä ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 29.8.-5.10.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa
http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset.  Valitusaika päättyy 5.10.2022.