Uudenmaan ELY-keskus / Ilmoitus kuulutuksesta/YVA-tarvepäätös, Sikopesänmäen maa-aineshanke, Hyvinkää

25.11.2022 Kuulutus

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 25.11.–27.12.2022 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Ilmoitus kuulutuksesta Sikopesänmäki