Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta / RTA YHTIÖT Kormu

17.4.2024 Kuulutus

Vaasan Hallinto-oikeus kumoaa ympäristöpäällikön päätöksen, joka koskee ympäristöpäällikön hyväksymää RTA-YHTIÖT OY:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta.

Ilmoitus koski kiinteistöllä Liuttu 433-403-1-58 suoritettavaa kiviaineksen murskausta, johon ilmoittajalla on ympäristölupa. Ilmoituksella oli haettu poikkeusta lupamääräykseen, joka kieltää murskauksen juhannusaaton ja heinäkuun viimeisen päivän välisenä aikana. Ilmoituksen mukaan murskausta suoretaan aikavälillä 26.6.– 31.7.2023. Päätöksen mukaan murskaus on järjestettävä ilmoituksen, olemassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten sekä päätöksessä annettujen määräysten mukaisesti.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Vaasan hallinto-oikeuden sivuilta: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html