Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6.9.2019 nro 349/2019 päätökseen haettua muutosta

23.2.2023 Kuulutus

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vojakkalan osakaskunnalle luvan Kaartjärven keskivedenkorkeuden nostamiseen 0,18 m:llä rakentamalla pohjapato Kaartjärven lasku-uomaan Kaartjokeen hakemuksen mukaisesti Lopen kunnassa. Päätökseen haettiin muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tulleet valitukset.

 

Hallinto-oikeuden päätös 23.2.2023 nro 23/0008/1 on liitteenä.