Valmistelu Pilpalan koulun lakkauttamiseksi 1.8.2023 alkaen käynnistyy / Ilmoitus asian vireillä olemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta

1.11.2022 Kuulutus

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2022, että Pilpalan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen aletaan valmistella. Valmistelun aikana arvioidaan, jatketaanko opetusta Pilpalan koulussa vai lakkautetaanko Pilpalan koulu 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan alueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Lopen yhtenäiskoulu. Valmistelun aikana suoritetaan lapsivaikutusten arviointi.

Asian vireillä olemisesta ja vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitetaan seuraavaa:

  • Kuulemistilaisuus pidetään Pilpalan koulussa 16.11.2022 klo 18.
  • Pilpalan opetushenkilöstön kuuleminen 16.11.2022 klo 16.30.
  • Kirjalliset mielipiteet Pilpalan koulun lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista on jätettävä osoitteella: Lopen kunta, Sivistystoimiala, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse: Lopen.kunta@loppi.fi 30.11.2022 klo 15.00 mennessä. Mielipiteet liitetään asian valmistelumateriaaliin.
  • Nuorisovaltuuston, vanhempaintoimikuntien ja ammattijärjestöjen lausunnot on jätettävä osoitteella: Lopen kunta, Sivistystoimiala, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse: Lopen.kunta@loppi.fi 30.11.2022 klo 15.00 mennessä. Lausunnot liitetään asian valmistelumateriaaliin.

Valmistelun jälkeen asian käsittely jatkuu sivistyslautakunnassa 15.12.2022. Lopullisen päätöksen koulun lakkauttamisesta tekee valtuusto.

Valmisteluun liittyvään aineistoon voi tutustua kunnan www-sivuilla osoitteessa https://www.loppi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/pilpalan-koulu/pilpalan-koulun-tulevaisuus

 

Loppi 1.11.2022

SIVISTYSLAUTAKUNTA