Yleistiedoksianto / Vesilain mukainen johdon sijoittaminen toisen vesialueelle, Nummistenjoki

9.1.2024 Kuulutus

Omexom (Pollenkuja 1, 20380 Turku) suunnittelee Caruna Oy:lle sähköverkon saneerausta Jokiniemen alueella. Vesistön alitus toteutetaan suuntaporaamalla 110 mm suojaputki, johon asennetaan Axmkx 4×150, 0,4 kV kaapeli.

Lisätietoja saa liitteenä olevasta asiakirjasta. Tiedoksianto pidetään yleisesti nähtävillä 9.1.–16.3.2024.