Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

28.2.2023 Ympäristönsuojelu

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 28.2.2023 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta saapuneesta ilmoituksesta. Asian diaarinumero on HAMELY/2156/2022.

Lopen Ampumaratayhdistys ry:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Lopen ampumarata-alueella kiinteistöllä 433-413-12-20, osoitteessa Nummenrannantie 769.

Päätösasiakirjat ovat tämän kuulutuksen liitteenä.

Tämä kuulutus liitteineen pidetään nähtävillä 28.2.-6.4.2023. 

ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä Lopen kunnan verkkosivuilla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 6.4.2023.