Ympäristönsuojelun 118 §:n mukainen päätös / Kaloppi -ralli 2023 / Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5.9.2023 Kuulutus

Asia: Ympäristönsuojelun 118 §:n mukainen päätös.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 4.9.2023 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melu aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Asian diaarinumero on HAMELY/1595/2023

Lopen Urheiluautoilijat ry:lle ja Karkkilan Urheiluautoilijat ry:lle annettu päätös koskee Kaloppi -ralli 2023 -nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua, jotka ajetaan 23.9.2023.

Kuulutuksen julkaisupäivä 5.9.2023

Päätöksen tiedoksiantopäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 11.9.2023

Nähtävillä pito Tämä kuulutus ja päätös on yleisesti nähtävillä 5.9.-12.10.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Lopen, Karkkilan, Vihdin ja Hämeenlinnan kuntien sivuilla.

Muutoksenhaku Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 12.10.2023.

Lisätietoja Pirjo Talvinen, puh. 0295 025 233 sähköposti: pirjo.talvinen(at)ely-keskus.fi

Kuulutus sekä päätös liitteenä.