Ajoneuvon siirtokehotus

17.3.2023 Tekninen toimi

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen:

Vaalean metallinsininen Ford, rekisteritunnus HZN-961, rekisteritunnukset eivät ole ajoneuvon omat, ajoneuvon sijaintipaikka Yhdystie 5:n paikoitusalue, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty Lopen kunnantalon asiakaspysäköinnin paikoitusalueelle ulkopuolisen toimesta. Pysäköintialue on kunnan vastuulla olevaa kunnossapitoaluetta ajoneuvon varastoon siirto tapahtuu em. lain mukaisin perustein.

Siirtopäivä on torstai 30.3.2023 ja tämän jälkeen siirretty ajoneuvo löytyy Lopen kunnan tekniseltä varikolta, os. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi.

Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, rekisteriin merkitylle omistajalle ja kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on pystyttävä todistamaan ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Siirtokehotus on annettu

Loppi, 17.3.2022

Lisätietojen antaa Lopen kunta/ Tekninen toimi, Tapio Jokela p. 019 758 6048.

Read also