Lopen kunta ja Etelä-Hämeen Osuuspankki tukevat nuorten kesätyöllistämistä

14.3.2023 Työllisyyspalvelut

Lopen kunnassa käytössä ollut nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa tulevanakin kesänä. Kunnan budjetissa on varattu 10.000 euron määräraha tarkoitusta varten. Kunta tukee nuorten kesä­työllistämistä myöntämällä loppilaisten nuorten työllistämiseen tulevana kesänä palkka­tukea. Lisäksi Etelä-Hämeen Osuuspankki tukee nuorten kesätyöllistämistä. OP Ryhmä haluaa olla tukemassa nuorten työelämään tutustumista ja yhdistystoimintaa eri puolilla Suomea. Osuuspankin avulla on mahdollista työllistää kesätöihin kuusi loppilaista nuorta.

Lopen kunnan kesätyöseteli

 • Kesätyöseteli on tarkoitettu vuosina 2003 – 2007 syntyneille loppilaisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa
 • Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajan­jaksolla 1.5.–31.8.2023
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kaksi työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kaksi nuorta kesätyösetelillä.
 • Yhdellä yrittäjällä on mahdollisuus saada tuki enintään kahden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.

Etelä-Hämeen Osuuspankin kesätyöseteli

 • Kesätyöseteli on tarkoitettu 15 – 17 -vuotiaille loppilaisille nuorille (syntymävuosi 2006-2008).
 • Tuen määrä on 400€
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa.
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.
 • Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kaksi työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kaksi nuorta kesätyösetelillä.
 • Nuorelle käteen jäävän nettopalkan on oltava vähintään 500 euroa.
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.
 • Kesätyön kesto on minimissään 10 päivää tai 60 tuntia.
 • Kesätyön tulee ajoittua koulujen loma-aikaan.

Hae tukea 18.06.2023 mennessä

Työnantajan tulee yhdessä nuoren kanssa hakea tukea kunnalta 18.06.2023 men­nessä.

Tukea haettaessa tulee ilmoittaa työllistettävän henkilön/henkilöiden henkilö- ja palkkaustiedot sekä työsuhteen kesto. Tukea myönnetään siinä järjestyksessä kuin hakemukset tulevat kuntaan. Ensimmäisellä kierroksella tukea myönnetään yhdelle työllistettävälle / yritys tai työnantaja.

Mikäli tukirahaa jää tämän jälkeen jaettavaksi, myönnetään saapumis­järjestyksessä tukea kahden nuoren tukemiseen hakeville yrityksille määrä­rahan puitteissa. Mikäli sinä päivänä, kun määräraha tulee kokonaan käytetyksi, saapuu kuntaan useampi tukihakemus, suoritetaan arvonta.

Setelituen myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös 30.6.23 mennessä. Myönteisen päätöksen jälkeen työnantajalle maksetaan 400 € suuruinen avustussumma. Tuki makse­taan jälkikäteen viimeistään lokakuun 2023 aikana työ­sopimus- ja palkkatodistusjäljennöksiä vastaan. Jäljennökset on toimitettava kuntaan 30.9.2023 mennessä. Työn­antajan edellytetään maksavan kesätyön­tekijälle vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Joka vuosi nuoret ovat palkan lisäksi saaneet erittäin arvokasta työkokemusta tulevaisuuden varalle. Lämmin kiitos kaikille nuoria työllistäneille työnantajille!

Outi Mäkelä

työllisyyskoordinaattori