Kotihoito

Mikäli tarvitset apua selviytyäksesi kotona alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia, saatat tarvita kotihoidon palveluja. Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaus tekee palvelutarpeen arvion ja järjestää palvelutarpeen arvioon perustuvat palvelut.

Kotihoidon palvelut suunnitellaan asiakkaan toimintakykyä tukeviksi. Kotihoito tukee asiakkaan kotona pärjäämistä kuntouttavalla työotteella ja palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti. Käyntien määrä suunnitellaan asiakkaan hoidontarpeen mukaan. Palvelut toteutetaan erikseen laadittavan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Kotihoidossa käytetään RAI-toimintakykymittaria.

Kuntouttava kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä päivittäisissä toimissa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Uusille kotihoidon asiakkaille suunnitellaan 4-6 viikkoa kestävä kuntouttava arviointijakso, jonka hinta on 9,5 €/ vrk. Jakson päättyessä palveluiden tarvetta arvioidaan uudelleen. Mikäli palvelut jatkuvat kuntouttavan arviointijakson jälkeen, palvelu muuttuu säännölliseksi kotihoidoksi, jolloin kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen perusteella.

Työyhteisöön kuuluvat kotihoidon henkilöstö, kotisairaanhoito, fysioterapeutti, kuntohoitaja, lääkäri ja muistineuvoja.

Kotihoidon ohjaajaan voit olla yhteydessä, jos olet kiinnostunut työskentelemään kotihoidossa, tarvitset harjoittelupaikkaa tai sinulla on kotihoidon henkilöstöön liittyvää asiaa.

Kotihoidon työnjärjestelyyn ilmoitetaan kotiutuvista kotihoidon asiakkaista sekä kotihoidon asiakkaisiin liittyvissä asioissa.

 

Niina Oksanen

Kotihoidonohjaaja

Kotihoidon työnjärjestely