Sosiaali- ja kriisipäivystys

1.1.2023 alkaen loppilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

1.1.2023 alkaen loppilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme.

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista.

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kaikista kiireellisistä sosiaalipalveluista ja kriisityöstä koko Kanta-Hämeen alueella.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan

 • Kiireelliset lastensuojeluasiat.
 • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet.
 • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona.
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet.
 • Kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn, esimerkiksi läheisen kuolema.
 • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja, ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.
 • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.
 • Kriisityö äkillisissä ja ennalta arvaamattomissa traumaattisissa kriisitilanteissa.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta

 • Ei walk in -palvelua eikä yleistä neuvonta ja ohjaus -palvelua
 • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja.
 • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: Mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.
 • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta.

Yhteystiedot

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys p. 03 621 7100 (ympäri vuorokauden)

Huom! Kiireellisen työtehtävän sattuessa asiakaspuheluihin ei voida vastata. Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112. Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle tiedon yhteydenotosta.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys