Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

1.1.2023 alkaen loppilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista.

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tarkoituksena on tukea asiointia ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu voidaan myöntää, jos henkilöllä on vammautumisen, sairauksien ja ikääntymisen vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia.

Huomioon otettavat tulot ja varat

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnettäessä noudatetaan tulo- ja varallisuus-harkintaa. Kuljetuspalvelu perustuu tarveharkintaan, perusturvalautakunnan käytettävissä olevaan määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen.

Tulorajat ovat:

  • Yksin asuvan henkilön bruttotulot enintään 1.410 euroa/kk
  • Avo- tai avopuolisoiden bruttotulot yhteensä enintään 2.355 euroa/kk
  • Tulona ei oteta huomioon asumistukea.
  • Varallisuus huomioidaan 5.000 euron ylimenevältä osalta.
  • Asuntoa, jossa asiakas asuu, ei oteta huomioon säästöinä eikä varallisuutena.

Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % kuljetuspalvelu myönnetään ilman tuloihin ja varallisuuteen perustuvaa harkintaa eikä matkojen omavastuuosuutta peritä. Valtiokonttori korvaa näiden matkojen omavastuuosuuden kunnalle.

Matkojen määrä ja matkustusalue

Kuljetuspalveluna myönnetään enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointimatkoihin. Kuljetuspalvelu myönnetään taksimatkoina. Kuljetuspalvelua käyttäessä tulee matkustaessa olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Matkoista peritään omavastuuosuus muilta paitsi vähintään 10 % sotainvalideilta. Omavastuu noudattaa julkisen liikenteen kertamaksua. Kuljetuspalvelua voi käyttää Lopen kunnan alueella. Poikkeuksena vähintään 10 % sotainvalidit, joille myönnetään harkinnan mukaan enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa oman ja naapurikuntien alueella.

Palvelun hakeminen

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukset postitetaan osoitteella: Lopen kunta, Vammaispalvelut, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kuljetuspäätös tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi, ellei erityisiä yksilöllisiä syitä määräaikaisen palvelun myöntämiseen ole.

  • Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto tai muu hyväksyttävä selvitys hakijan huomattavista liikkumisvaikeuksista.
  • Tulo- ja varallisuusselvitykseksi liitteenä tulee olla kuluvan vuoden eläkepäätökset sekä tiliotteet varallisuuden ja säästöjen osoittamiseksi. Sosiaalihuoltolaki 20 § ja 21 § sekä asetuksen 9 §:n 2 kohta.
  • Hakijalla tulee olla kotikuntalain (201/94) mukainen kotikunta Loppi.

Omaolossa voit tehdä arvion millaista tukea tai palvelua sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen on tarjolla (henkilökohtainen apu, liikkuminen kodin ulkopuolella, omaishoitotilanne).

Reklamaation tekeminen Taksi Helsinki Oy:lle

Asiakkaan tekemän reklamaation perusteella hyväksyttyjen matkalaskujen postitusosoite on:

Taksi Helsinki Oy

Ratamestarinkatu 7 B

00520 Helsinki

Mukaan liitettävä tieto tapahtuma-ajasta, kuitit omakustanteisen matkan tai muiden kustannusten osalta sekä tilinumero, jolle aiheutuneet kustannukset tilitetään.

Susanna Tuominen

Sosiaaliohjaaja

puhelinaika arkisin ma, ti, to, pe klo 9-10