Työikäisten palvelut

1.1.2023 alkaen loppilaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista.

 

Työikäisten sosiaalipalvelut ovat 18 vuotta täyttäneille ja heidän perheillensä tarjottavaa sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää henkilön itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Tarjoamme neuvontaa, kun

 • tarvitset tietoa palveluista ja etuuksista
 • olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
 • sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
 • päihde- tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat arkeasi ja asumistasi
 • olet velkaantunut tai tarvitset tukea, ohjausta tai neuvontaa taloudellisten vaikeuksien selvittämiseen
 • olet kohdannut äkillisen kriisin
 • Perustoimeentulotuki

  Kelasta voi hakea perustoimeentulotukea ja kunnasta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotukea tulee hakea aina ensin Kelasta ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista.

  Kela toimittaa tarvittaessa perustoimeentulohakemuksesi kuntaan ja kunnassa tehdään päätös niistä menoista, jotka sisältyvät täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Voit toimittaa myös itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksesi kuntaan käsiteltäväksi.

  Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

  Täydentävää toimeentulotukea haetaan kunnasta. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun sinulla tai perheelläsi on tarpeelliseksi katsottavia erityismenoja. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen erityismenot arvioidaan aina asiakaskohtaisesti erityistä harkintaa käyttäen. Täydentävänä toimeentulotukena voi hakea myös hautausavustusta. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun ja perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta

 • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun tarvetta arvioidaan yksilöllisesti henkilön tilanteen ja tarpeen mukaan. Toiminta on tarkoitettu pidempään työttöminä olleille eli ihmisille, jotka ovat pudonneet työmarkkinatuelle tai saavat toimeentulotukea työttömyyden perusteella.

  Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa henkilöä pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin tukemalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kunta vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja palveluun osallistuminen kirjataan aktivointisuunnitelmaan.

 • Taarinrinteen tukiasumiskeskus

  Taarinrinne tarjoaa rauhallista ja kodinomaista tuettua asumista kuntoutujille. Asukaspaikkoja on 12, seitsemän paikkaa soluasunnoissa ja viisi kaksiota yksinäiselle ihmiselle tai pariskunnalle tai perheelle . Asukkaat hoitavat päivittäiset askareensa omatoimisesti.

  Taarinrinne on myös piste asukkaille, jotka kokevat tarvitsevansa keskustelu- tai muuta apua. Tarvittaessa teemme kotikäyntejä, joista on sovittava erikseen.

 • Mikä on Kaikukortti?

  Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi museoihin, teatteriin tai osallistua kansalaisopiston kursseille. Lopella Kaikukorttia voi käyttää mm. kulttuuritoimen konserteissa ja Lopen opiston kursseilla.

  Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

  Kuka voi saada Kaikukortin?

  Voit saada Kaikukortin, jos

  • Olet kokeilussa mukana olevan kunnan sosiaalipalvelujen asiakas.
  • Olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia maksullisia pääsylippuja tai kurssipaikkoja. Sinun ei kuitenkaan tarvitse todistaa tulojasi kortin saamiseksi.
  • Olet vähintään 16-vuotias.Jos kuulut Kaikukortin asiakaskohderyhmään, voit saada Kaikukortin asiakastapaamisen yhteydessä

  Kaikukortin saadaksesi, ota yhteyttä

  • sosiaaliohjaaja Suvi Virtanen p. 019 758 6005

Merja Kauppinen

vs. sosiaalityöntekijä

Suvi Virtanen

sosiaaliohjaaja

Raisa Wecksten

asumispalveluohjaaja

Taarinrinteen tukiasumiskeskus, Taarinrinne 6, 12700 Loppi