Oppilas- ja opiskelijahuolto

1.1.2023 alkaen oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

Koulukuraattori

Sari Arola
kuraattori
019 758 6276
sari.arola@omahame.fi
Vastaanotto Lopen yhtenäiskoulun tiloissa.

 • koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia esim. koulupinnaus, kiusaaminen sekä koulun tai luokan vaihtumisestä syntyvät ongelmat
 • koulukuraattori kuuluu yhtenä jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmään
 • koulukuraattori tekee yhteistyötä eri tahojen kuten vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa
 • koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Taipale Emmi
0405921127
emmi.taipale@omahame.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan eli psyykkarin tehtäviin kuuluu auttaa ja tukea nuoria tunne-elämän ja mielen asioissa. Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion ja ohjaa tarvittaessa nuoren oikean avun piiriin. Psyykkari toimii koulun arjessa nopealla ja matalalla kynnyksellä.

 • psykiatrinen sairaanhoitaja kuuluu yhtenä jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmään
 • psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä eri tahojen kuten vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa
 • psykiatrisella sairaanhoitajalla on vaitiolovelvollisuus

Koulupsykologi

Jaalas Anni (Yhtenäiskoulu)
Navia Bianca (Kormun koulu, Launosten koulu, Länsi-Lopen koulu, Läyliäisten koulu, Pilpalan koulu)
Weurlander Tarja (Joentaan koulu)
etunimi.sukunimi@omahame.fi

 • koulupsykologi kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään
 • koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen
 • koulupsykologin tutkimuksissa arvioidaan lapsen/nuoren kognitiivista kehitystä ja oppimisen taitoja sekä suunnitellaan tukitoimia yhdessä kodin ja koulun kanssa