Opiskeluterveydenhuolto

1.1.2023 alkaen Lopella opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden opiskeluhuollon palveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme.

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: opiskeluhuollon palvelut tarjotaan jatkossakin oppilaitoksissa ja lähipalveluna. Oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset. Henkilökunnan puhelinnumerot säilyvät ennallaan ja heidät tavoittaa edelleen Wilman avulla. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin olet oikeutettu, mikäli opiskelet Kelan opintotukilain mukaisessa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa eli opintosi kestävät vähintään 2 kk ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa ja ovat päätoimista opiskelua. Opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu oppisopimusta suorittavat opiskelijat.

Tavoitteenamme on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Toimintaamme ohjaa Valtioneuvoston asetus koulu -ja opiskeluterveydenhuollosta (338/2011).

Toimintamuotomme:

  • terveystarkastukset kaikille aloittaville opiskelijoille, lääkärin tarkastukset tytöille 1.opiskeluvuonna ja pojille 2. vuonna kutsuntatarkastuksen yhteydessä (ammatillinen koulutus)
  • kartoittavat terveyskyselyt aloittaville opiskelijoille, joiden perusteella kutsutaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle (ammattikorkeakoulu)
  • perhesuunnittelupalvelut
  • mielenterveys- ja päihdeasioiden kartoittaminen ja hoitoon ohjaaminen
  • kutsuntatarkastukset Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella asuville opiskelijoillemme
  • sairaanhoidollinen vastaanotto päivittäin terveydenhoitajalla
  • yhteisöllisyyden tukeminen oppilaitoksissa
  • osallistuminen terveydellisten olojen tarkastukseen oppilaitoksessa määrävuosina yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijaterveydenhuollon yhteystiedot