Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on Riihimäen seudun terveyskeskuksen alaista toimintaa, johon kuuluvat myös Lopen ja Hausjärven lukiot. Tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisesti Riihimäen seudulla opiskelevista opiskelijoista.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin olet oikeutettu, mikäli opiskelet Kelan opintotukilain mukaisessa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa eli opintosi kestävät vähintään 2 kk ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa ja ovat päätoimista opiskelua. Opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu oppisopimusta suorittavat opiskelijat.

Tavoitteenamme on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Toimintaamme ohjaa Valtioneuvoston asetus koulu -ja opiskeluterveydenhuollosta (338/2011).

Toimintamuotomme:

  • terveystarkastukset kaikille aloittaville opiskelijoille, lääkärin tarkastukset tytöille 1.opiskeluvuonna ja pojille 2. vuonna kutsuntatarkastuksen yhteydessä (ammatillinen koulutus)
  • kartoittavat terveyskyselyt aloittaville opiskelijoille, joiden perusteella kutsutaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle (ammattikorkeakoulu)
  • perhesuunnittelupalvelut
  • mielenterveys- ja päihdeasioiden kartoittaminen ja hoitoon ohjaaminen
  • kutsuntatarkastukset Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella asuville opiskelijoillemme
  • sairaanhoidollinen vastaanotto päivittäin terveydenhoitajalla
  • yhteisöllisyyden tukeminen oppilaitoksissa
  • osallistuminen terveydellisten olojen tarkastukseen oppilaitoksessa määrävuosina yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijaterveydenhuollon yhteystiedot