Pilpalan koulun tulevaisuus

Tälle sivulle kootaan tietoa Pilpalan koulun lakkauttamisen valmisteluun liittyvää materiaalia.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2022, että Pilpalan koulun lakkauttamista 1.8.2023 alkaen aletaan valmistella. Valmistelun aikana arvioidaan, jatketaanko opetusta Pilpalan koulussa vai lakkautetaanko Pilpalan koulu 1.8.2023 alkaen ja Pilpalan alueen oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Lopen yhtenäiskoulu. Valmistelun aikana suoritetaan lapsivaikutusten arviointi.

Mediatiedote 20.10.2022: Pilpalan koulun tulevaisuuden valmistelu alkaa

Mediatiedote 27.10.: Sivistyslautakunta päätti 27.10.2022 käynnistää Pilpalan koulun lakkauttamisen valmistelun

Mediatiedote 9.11.2022: Pilpalan koulun lakkauttamista koskeva kuulemistilaisuus 16.11.2022

Prosessin eteneminen

kaavio Pilpalan koulun lakkauttamisen prosessista

Anne Haakana

sivistysjohtaja