Tulevaisuuden Loppi – kuntastrategia

Millainen on sinun tulevaisuuden Loppesi? Tätä pääsevät vuoden 2022 aikana pohtimaan kuntalaiset, loppilaiset eri toimijat sekä kunnan henkilöstö, sillä Lopella tehdään uutta kuntastrategiaa.

Mitä on tehty tähän mennessä?

Tulevaisuuden Loppea on valmisteltu kunnanvaltuuston, johtoryhmän ja kunnan työntekijöiden seminaareissa kevään 2022 aikana.

Strategian laatiminen ei ole pelkästään kuntalain sanelema pakko, vaan myös johtamisen perusedellytys. Strategiassa valtuusto linjaa ja päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiatyö on meille suuri mahdollisuus. On etuoikeutettua, että me päättäjinä pääsemme laatimaan Lopen kunnan strategiaa tässä täysin uudessa tilanteessa, jossa historiallinen hyvinvointialueuudistus muuttaa meitä joka tapauksessa.

valtuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen

Strategia tehdään yhdessä

Tulevaisuuden Loppi –kuntastrategian valmistelu etenee kesän aikana eri sidosryhmien, vapaa-ajan asukkaiden ja  kunnan henkilöstön osallistamisella. Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen loppilaisen elämään ja siksi sen valmisteluvaiheessa tarjotaan useita vaikutusmahdollisuuksia.

Osallistamiseen koulutetut luotsaajat tulevat pitämään työpajoja jotka toteutetaan pääosin elokuussa. Työpajoissa kuulemme mm. vanhusneuvostoa ja eläkeläisjärjestöjä, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksiä sekä vanhempaintoimikuntia ja kyläyhdistyksiä. Yhdistysten yhteyshenkilöt saavat kesäkuun aikana sähköisen ennakkokyselyn, jonka pohjalta strategiaa kokoonnutaan työstämään viimeistään elokuun alussa. Lisäksi Tulevaisuuden Loppi –työhön pääsevät vaikuttamaan loppilaiset yrittäjät kunnanjohtaja Mikko Salmelan luotsaamana.

Sidosryhmien työpajat ja niiden luotsaajat

  • Yrittäjät, kunnanjohtaja Mikko Salmela, 10.8. klo 18 kunnantalon valtuustosali
  • Kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, Martat ja Läyliäisten maa- ja kotitalousseura, talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela. 9.8. klo 17.30 kunnantalon valtuustosali
  • Liikuntayhdistykset, liikunnansuunnittelija Mira Sydänmaa ja liikunnanohjaaja Satu Suomalainen
  • Kulttuuriyhdistykset, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen ja viestintäsuunnittelija Eija Heinonen 17.8.2022 klo 18 Eräsavu
  • Eläkeläisjärjestöt ja vanhusneuvosto, 15.8. klo 12.30 Läykkis – Läyliäisten kohtaamispaikka
  • Nuorisovaltuusto ja nuorisojärjestöt, nuoriso-ohjaaja Aliisa Ketonen 15.8.2022
  • Vapaa-ajan asukkaat, sähköinen kysely auki 30.7.2022 asti.
  • Kaikille loppilaisille  ja vapaa-ajan asukkaille suunnattu sähköinen kysely  auki 25.8. asti
    Kyselyyn voi vastata myös Iltatorilla torstaina 18.8. klo 17-20.

 

 

 

Osallistaminen juurruttaa strategian arjen tasolle.

kunnajohtaja Mikko Salmela

Mikä on Tulevaisuuden Loppi?

Tulevaisuuden Loppi määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä käynnissä olevan valtuustokauden ajan. Lopen kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat tulevaa strategiaa.

Valtuusto päättää strategiasta 28.11.2022. Strategiatyön kumppanina toimii Hälsa.

Mikko Salmela

kunnanjohtaja