Tulevaisuuden Loppi – kuntastrategia

Millainen on sinun tulevaisuuden Loppesi? Tätä pääsivät vuoden 2022 aikana pohtimaan kuntalaiset, loppilaiset eri toimijat sekä kunnan henkilöstö, kun Lopella tehtiin uutta kuntastrategiaa.

Strategia tehtiin yhdessä!

Lopen kunnan uuden strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2022 alussa. Strategian valmistelussa tavoitteena oli vastata muuttuvan kuntasektorin tulevaisuuteen Lopen kunnan tarpeiden mukaisesti. Strategian valmistelun käynnistystilaisuudet järjestettiin Lopen kunnan valtuustolle 11.4.2022 ja henkilöstölle 2.5.2022.

Lopen kunnan uusi strategia on syntynyt yhteisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden, koululaisten, yhdistysten ja seurojen kanssa. Dialogien tukena on käytetty työpajoja, asukas- ja seurailtoja sekä verkkokyselyitä. Jokaisen kohtaamisen jälkeen teemat ja valinnat ovat kirkastuneet, strateginen ajattelu on saanut syvyyttä ja tavoitteet konkretisoituneet. Lopputuloksena on valintoja, joiden toteuttamiseen erityisesti keskitetään yhteisen tekemisen ja toteutuksen seuranta.

Kuntalaisille, yrityksille, yhdistyksille ja seuroille on järjestetty strategiatyöpajoja kevään ja kesän 2022 aikana. Strategiaan liittyvää palautetta ja toiveita on kerätty loppilaisilta ja kesäasukkailta strategiakyselyn avulla sekä palautetta on kerätty kesällä järjestetyillä kesätoreilla.

Valtuusto on käsitellyt strategiaa valtuustoseminaarissa 11.-12.4.2022, strategiatyöpajoissa 2.5.2022 ja 5.9.2022. Lautakunnat ja valtuustoryhmät ovat käsitelleet strategialuonnosta syksyn 2022 aikana.

Strategian valmistelun aikana on henkilöstölle toteutettu strategiakysely ja strategian valmisteluun liittyviä työpajoja. Kunnan johtoryhmä on ollut aktiivisesti mukana strategian valmistelussa koko valmisteluprosessin ajan.

Strategiatyössä yhteistyökumppanina, strategiaprosessin ohjaajana ja fasilitaattorina on toiminut Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy.

Valtuusto päätti vuosien 2023-2027 strategiasta kokouksessaan 28.11.2022.

 

Strategian laatiminen ei ole pelkästään kuntalain sanelema pakko, vaan myös johtamisen perusedellytys. Strategiassa valtuusto linjaa ja päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiatyö on meille suuri mahdollisuus. On etuoikeutettua, että me päättäjinä pääsemme laatimaan Lopen kunnan strategiaa tässä täysin uudessa tilanteessa, jossa historiallinen hyvinvointialueuudistus muuttaa meitä joka tapauksessa.

valtuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen

Osallistaminen juurruttaa strategian arjen tasolle.

kunnajohtaja Mikko Salmela

Mikä on Tulevaisuuden Loppi?

Tulevaisuuden Loppi määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä käynnissä olevan valtuustokauden ajan. Lopen kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat tulevaa strategiaa.

Valtuusto päätti strategiasta 28.11.2022. Strategiatyön kumppanina toimii Hälsa.

Mikko Salmela

kunnanjohtaja