Perusopetus

Lopella on seitsemän peruskoulua. Kouluista kuusi antaa opetusta vuosiluokille 1.–6. luokille ja yksi vuosiluokille 1.–9. luokille. Perusopetuksen piirissä on Lopella yhteensä noin 900 oppilasta.