Asiointi, lomakkeet ja opetussuunnitelma

Koulutoimen lomakkeet

 • Kouluun ilmoittautuminen (sähköinen lomake)  –  Lomakkeen voi myös tulostaa (Lataa pdf-muodossa) ja toimittaa paperisena sivistystoimialan hallintoon (Yhdystie 5, 12700 Loppi)
 • Huoltajien suostumus tiedonsiirtoon vanhasta koulusta uuteen kouluun

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Muut

 • Koulukuljetushakemus  –  (sähköinen lomake)  –  Lomakkeen voi myös tulostaa (Lataa pdf-muodossa) ja toimittaa paperisena sivistystoimialan hallintoon (Yhdystie 5, 12700 Loppi)
 • Koulu- tai esiopetuskuljetusta voi hakea myös Wilmassa (Hakemukset ja päätökset, Hakemus koulu- ja esiopetuskuljetukseen)
 • Koulutilojen käyttöoikeushakemus
 • Koulutilojen laskutuslomake

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman liitteet

 • Varhennetun englannin kielen opetuksen toteuttaminen Lopen kunnassa
 • Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä
 • Suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
 • Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
 • Perusopetuksen tuntijako OPS 2016 (täydennetty 2019)
 • Asetuksen mukainen tuntijako
 • Valinnaisaineet
 • Kriisisuunnitelma
 • Alaluokkien (1-6) todistuspohjat

Järjestyssäännöt ja retki- ja leirikoulu säännöt

 • Peruskoulun järjestyssäännöt 10.8.2017 voimaan (päivitetty 22.5.19)
 • Retki- ja leirikoulusäännöt (Sivila 9.11.2017 § 45)