Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja valvonta Ympäristön tilan seuranta Ympäristönsuojelun kehittäminen yhteistyön ja hankkeiden avulla Luonnonsuojelun ja vesienhoidon edistäminen Tiedottaminen ja neuvonta
 • Aumausilmoitus

  Orgaanisia lannoitevalmisteita ja kuivalantaa voidaan varastoida pellolla aumassa (ent. patterissa) ns. työteknisistä tai hygienisistä syistä. Liian pienet tai puutteelliset lantalat eivät ole hyväksyttävä syy aumata lantaa pellolla. Aumaamisesta tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

  Auma voi olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta ja se on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 cm nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Aumauksesta ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa eikä se myöskään saa sijaita pohjavesialueella eikä tulvanalaisella alueella. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta.
  Etäisyys lähimpään ojaan tulee olla yli 5 m.

  Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

  Ilmoitus tehdään aumausilmoituslomakkeella, joka toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse lopen.ymparisto@loppi.fi. Ilmoitusten käsittely ei maksa mitään.

 • Vesien hoito

  Lopen kunnassa on 141 järveä ja runsaasti lampia. Lopen vesistöt ovat käytännössä kaikki latvavesiä, jotka laskevat 3 eri vesistöalueeseen: Kokemäenjoen, Karjaanjoen ja Vantaan vesistöalueeseen. Tämä tekee erityisesti Lopen vesistöalueesta erityisen. Näistä syistä johtuen vesienhoidon edistäminen korostuu ympäristönsuojeluyksikön tehtävissä. Vesienhoidon toimenpiteitä tehdään yhteistyössä muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

  Yhtenä järvien tilaa kohentavana hankkeena on Lopelle viime vuosina rakennettu useita selkeytysallas -kosteikkoja, jotka vähentävät ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Lopen kunta osallistuu myös aktiivisesti Kokemäenjoen, Karjaanjoen ja Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistyksien toimintaan.

   

  Lopen kalatalousalue

  Lopen kalatalousalueella on vesipinta-alaa yhteensä vähän yli 7000 ha. Alueen järvet sijaitsevat Lopen lisäksi myös Riihimäen, Hyvinkään, Janakkalan, Hämeenlinnan ja Tammelan alueella. Alueen suurimpia järviä ovat mm. Loppijärvi, Punelia, Keritty, Kaartjärvi, Ojajärvi, Valajärvi, Kesijärvi ja Hirvijärvi. Lopen kalatalousalueella on myös suuri joukko pienempiä järviä.

  Lopen kalatalousalueeseen voit tutustua enemmän Lopen kalatalousalueen sivuilla. Sivuilta on myös luettavissa Lopen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031.

   

   

 • Lopen ympäristönsuojelussa hoidamme ympäristönsuojelun lupa-asioita ja valvontaa. Tähän sisältyvät mm. ympäristöluvat, maa-ainesluvat, meluilmoitukset, maisematyöluvat ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueilla, jätehuollon ja jätevesien käsittelyn valvontaa.

  1.1.2022 Lopen kunnan ympäristönsuojeluvirainen on siirtynyt lupien ja ilmoitusten käsittelyssä sekä neuvonnassa sähköiseen asiointiin. Tämä sujuvoittaa lupien käsittelyä ja antaa mahdollisuuden hakea lupaa viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta.

  Luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa ovat mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta, maa-ainesten ottaminen sekä melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.

  Kaikki lupahakemukset tulee toimittaa Lupapisteen kautta. Lupapisteeseen pääset tästä: lupapisteeseen

  Lupapistettä käytettäessä ensimmäistä kertaa palveluun rekisteröidytään omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröinti on maksuton. Lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

  Lupapisteen neuvontapalvelun kautta voi kysyä ennakkoneuvoja jo ennen hakemuksen jättöä.

 • Lopen kunnan ympäristönsuojelun maa-ainestaksa on tullut voimaan vuonna 2017

  Maa-ainestaksa löytyy tästä: Lopen kunnan maa-ainestaksa

  Maa-ainestaksan perustelut: Maa-ainestaksan perustelut

   

  Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tullut voimaan vuonna 2019

  Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa löytyy tästä: Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

  Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perustelut: Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perustelut

 • Lopen kunnan varikolle voi toimittaa vaarallista jätettä keskiviikkoisin klo 7.30 – 16.00.

  Kesällä 2023 varikon jätepiste on avoinna myös seuraavat lauantait: 27.5., 17.6. ja 29.7. klo 10.00-14.00.

  Vastaanottopisteeseen voit toimittaa:

  • metalliromu
  • autonrenkaat
  • kodinkoneet
  • pienelektroniikka
  • öljyt
  • maalit
  • liuottimet
  • suodattimet
  • aukut
  • loisteputket
  • ser -lamput

  Vastaanottopisteessä ei oteta vastaan: vaatteita, pahvia, lasia, paperia, styroksia, puuta, kestopuuta, tiiliä, betonia, muovia tai puutarhajätettä.

  Lisätietoja antaa varastonhoitaja Ismo Hietanen, puh 019 758 6353

 • Vieraslajien torjunta on kaikkien yhteinen asia.

  Lopen kunnan varikolla, Ojajoenkaari 20:ssa, on vieraslajikontti johon voi toimittaa keräämänsä vieraslajit keskiviikkoisin klo 7.30. – 16.00.

  Vieraslajeja, joita pitäisi pyrkiä keräämään ja torjumaan, ovat mm. jättipalsami, jättiputki, kurtturuusu sekä lupiini.

  Mikäli näet jossain kunnan alueella jättiputkea, toivomme että ilmoitat siitä kuntaan. Jättiputkihavainnoista voit ilmoittaa työnjohtaja Mervi Räsäselle soittamalla numeroon 040 749 6207 tai sähköpostitse mervi.rasanen(at)loppi.fi.

  Lisää vieraslajeista, niiden tunnistamisesta ja havainnoinnista sekä torjunnasta löytyy vieraslajit -sivustolta.

 • Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitys on työn alla, mutta vielä kesken. Tästä löytyvät tällä hetkellä voimassa olevat kunnan ympäristönsuojelumääräykset sekä ympäristönsuojelumääräysten perustelut

  Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräykset (2014)

  Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten perustelut

   

Satu Meinola

palvelusihteeri, vesilaitos, ympäristöpalvelut

Sonja Lahtinen

Ympäristöpäällikkö

Aino Nuutinen

Ympäristösuunnittelija