Kiinteistöinventointi

Lopen kunta selvittää kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta rakennusrekisterin ajantasalla pitoa varten. Selvityksen tarkoituksena on päivittää ja yhtenäistää eri viranomaistahojen rekisterit vastaamaan nykytilannetta, sekä saada kiinteistönomistajat tasavertaiseen asemaan kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistönomistajille on lähetetty kirjeet kylittäin, joilla kysytään tietoja kiinteistöllä sijaitsevista käytössä olevista sekä mahdollisesti käytöstä poistetuista tai puretuista rakennuksista ja rakennelmista. Kartoitus käsittää koko Lopen rakennetut kiinteistöt, eri kylät.

Lisätietoja kiinteistötarkastajalta,
ma klo 13-15 ja ke 10-12 puh. 019 758 6018, elleivät muut virkatehtävät ole esteenä.

Kiinteistöinventointilomakkeen täyttöohje

Kiinteistöinventointilomake

Karttapohja kiinteistötunnuksella,
Aineistot: maastokartta, kaavat, kiinteistöt, osoitteet

Kirsti Santakangas

Kiinteistötarkastaja, kiinteistöinventointi / apulaisrakennustarkastaja, rakennusvalvonta