Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus –  (sähköinen lomake)  –  Lomakkeen voi myös tulostaa (Lataa pdf-muodossa) ja toimittaa paperisena sivistystoimialan hallintoon (Yhdystie 5, 12700 Loppi)
Koulu- tai esiopetuskuljetusta voi hakea myös Wilmassa (Hakemukset ja päätökset, Hakemus koulu- ja esiopetuskuljetukseen)

Oikeus maksuttomaan koulu- tai esiopetuskuljetukseen voidaan myöntää hakemuksesta seuraavilla perusteilla:

  • Oppilaan koulumatka ylittää kunnan oman linjauksen mukaisen (0-2 lk 3 km) tai perusopetuslaissa määritellyn kilometrirajan (5 km)
  • Koulumatka on vaarallinen, vaikea tai raskas
  • Oppilas tarvitsee kuljetuksen terveydellisistä syistä

Koulukuljetusta tulee hakea uudelleen esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä sekä kotiosoitteen tai koulupaikan muuttuessa. Mikäli kyseessä on esim. lääkärinlausunnon perusteella haettava kuljetus, tulee lausunto liittää hakemukseen.

Kuljetusoppilaiden huoltajille päivitetään Wilman ”Lomakkeet”-osiossa kuljetuksiin liittyvää tietoa.

Linja-autojen aikataulut 10.8.2022 alkaen.

Läyliäisten palveluliikenteen aikataulut 10.8.2022 alkaen.

Pilpalan palveluliikenteen aikataulut 10.8.2022 alkaen.

Vojakkalan palveluliikenteen aikataulut 10.8.2022 alkaen.

Vojakkalan suunnan bussi

Koulukuljetukset

Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset