Saavutettavuusseloste

Sivusto on toteutettu teknisesti siten, että sen käyttäjälle näkyvä puoli täyttää AA-tason kriteeristön.

Sivuston sisällöt vastaavat suurilta osin Web Content Accessilibility Guidelines (WCAG) 2.1.:ssä esitettyjen vaatimusten julkiselle toimijalle asetettua tasoa A ja AA.

Ei saa­vu­tet­ta­vat si­säl­löt

Sivusto sisältää joitakin vanhempia asiakirjoja liitetiedostoina (pdf, doc), jotka eivät ole vielä saavutettavia. Tiedostojen käyttötarkoitus tarkistetaan ja ne päivitetään saavutettavaksi, kun tiedostoa seuraavan kerran korjataan tai päivitetään.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ulkopuolisessa Tweb palvelussa, kartat Karttatiimi.fi palvelussa. Jotkin verkkosivuston linkit ohjaavat sosiaalisen median kanaville, jotka eivät ole saavutettavia.

Verkkosivustolla julkaistaan myös videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niiden tekstittäminen on kohtuuton rasite.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Lopen kunnan sivusto on julkaistu 14.6.2022. Tämä seloste on laadittu 13.6.2022. Seloste perustuu itsearviointiin ja teknisen alustan toteuttajan saavutettavuuden testaukseen. Sivustolle tehdään syksyllä 2022 saavutettavuusauditointi. Seloste tarkastetaan kerran vuodessa. Verkkosivuston ylläpitäjät tekevät sivustolla säännöllistä saavutettavuuden tarkistamista ja parannustyötä.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomasit verkkosivustossa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä palautetta sähköpostilla osoitteeseen lopen.kunta@loppi.fi.
Mikäli et ole tyytyväinen kunnalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja asian hoitamiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde