Lopen lukio

Lopen lukio on pieni, mutta tehokas yleislukio. Opiskelijoita meillä on 62, joten opetuksessa voidaan huomioida yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet. Toimiminen samoissa tiloissa Lopen yhtenäiskoulun yläkoulun kanssa mahdollistaa monipuolisia valinnaisaineita mm. kotitalous ja käsityöt. Opetuksen tuloksellisuudesta kertoo opiskelijoidemme hyvä sijoittuminen jatko-opintoihin.

Opiskelijaksi meille

Lopen lukioon haetaan toisen asteen yhteisvalinnassa helmi-maaliskuussa. Keskiarvoraja vaihtelee vuosittain hakijamääristä riippuen.

Lukuvuoden 2024-2025 hakumateriaali:

 • Lukion opetustarjonta
 • Valintakortti 2024-25

Tervetuloa joukkoomme!

 • Hyvää ja ansaittua kesälomaa kaikille!

  Lukuvuosi 2024-2025 alkaa to 8.8.2024.

 • Lopen lukiossa opiskellaan neljän jakson järjestelmässä.

  Jakso 1.

  Jakso 2.

  Jakso 3.

  Jakso 4.

   

  Oppitunnit

  klo 8.15-9.00

  klo 9.05-9.50

  klo 10.05-10.50

  Ruokailu

  klo 11.25-12.10

  klo 12.20-13.05

  klo 13.15-14.00

  klo 14.10-14.55

  klo 15.05-15.50

 • Luokat:

  Vuosikurssi 1. 20 opiskelijaa

  Vuosikurssi 2. 21 opiskelijaa

  Vuosikurssi 3. ja 4. 16 opiskelijaa

   

  Opettajien yhteystiedot löydät Wilmasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@loppi.fi

  Opettajat:

  Halme Anu ANH  Liikunnan ja terveystiedon lehtori

  Kauppi-Nykänen Erika EKN  rehtori

  Kantelinen Paula PKA espanjan tuntiopettaja

  Koivuluoma Ari ARK  Liikunnan ja terveystiedon lehtori, ryhmänohjaaja L3 + L4

  Koskela Pirkko PKO  Laaja-alainen erityisopettaja

  Linkala Minna-Kristiina MIL vs. suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori

  Mäentaka Mikko MKM  Saksan ja ruotsin lehtori

  Mäkelä Anja ANM  Lukion apulaisrehtori, matematiikan ja kemian lehtori

  Petrow Elisa ELP  Englannin ja ruotsin kielen lehtori

  Riento Pauli PAR  Matematiikan ja tietotekniikan lehtori, ryhmänohjaaja L2

  Sandell Sampo SAS  Opinto-ohjaaja

  Säteri Jaakko JAS  Historian ja yhteiskuntaopin lehtori

  Säteri Johanna JOS  Musiikin opettaja

  Vase Petri PEV  Kuvataiteen lehtori

  Vuotila Tiina TIV  Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

 • Ahlqvist Anne, kanslisti  p. 0197586266 / anne.ahlqvist@loppi.fi

  Kaven Leila, koulusihteeri p. 0403590605 / leila.kaven@loppi.fi

   

 • Kaikki lukion opiskelijat osallistuvat lukiseulaan. Tarvittaessa erityisopettaja kutsuu yksilötestiin ja kirjoittaa lukitodistuksen. Erityisopettaja ohjaa yksilöllisesti tai pienryhmässä opiskelutekniikassa ja antaa tarvittaessa tukiopetusta. Erityisopettaja valmistelee erityisjärjestelyhakemukset lukivaikeuden, puutteellisen opetuskielen hallinnan tai muun syyn perusteella ylioppilastutkintolautakunnalle.

  Lukion laaja-alaisena erityisopettajana toimii Pirkko Koskela.

 • Opinto-ohjaus Lopen lukiossa

  Opinto-ohjausta antavat kaikki aineenopettajat omissa aineissaan, mutta päävastuu opinto-ohjauksesta on opinto-ohjaajilla. Opinto-ohjauksessa käsitellään lukio-opintoihin, yo-kirjoituksiin sekä jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opinto-ohjauksessa toteutuu kaksi pakollista OP-opintojaksoa lukion aikana lukujärjestyksen mukaisesti.

  Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

  • lukio-opintojen suunnittelu ja valintojen tekeminen
  • opiskeluun liittyvät haasteet ja pulmat
  • yo-kirjoitukset
  • jatko-opintojen suunnittelu

  Voit varata ajan opinto-ohjaajallesi Wilman kautta.

  Lukion opinto-ohjaajat:

  Sampo Sandell p. 0505003355 /sampo.sandell@loppi.fi

   

 • Kaikki koulumme opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Vuosikurssien luottamusopiskelijat ja heidän varahenkilönsä muodostavat opiskelijakunnan hallituksen. Hallituksen vastuulla on valvoa opiskelijoiden etujen toteutumista ja järjestää virkistystä arjen vastapainoksi. Hallitus hoitaa koulun ulkopuolisia suhteita esimerkiksi Suomen lukiolaisten liittoon. Opiskelijat voivat hankkia itselleen opiskelija-alennuksiin oikeuttavan opiskelijakortin.

  Kaikki koulumme opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Vuosikurssien luottamusopiskelijat ja heidän varahenkilönsä muodostavat opiskelijakunnan hallituksen. Hallituksen vastuulla on valvoa opiskelijoiden etujen toteutumista ja järjestää virkistystä arjen vastapainoksi. Hallitus hoitaa koulun ulkopuolisia suhteita esimerkiksi Suomen lukiolaisten liittoon. Opiskelijat voivat hankkia itselleen opiskelija-alennuksiin oikeuttavan opiskelijakortin. Lisätietoja https://lukio.fi/

  Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Jaakko Säteri. jaakko.sateri@loppi.fi.

  Opiskelijakuntaa edustava hallitus keskittyy työssään opiskelijoiden etujen ajamiseen yhteistyössä lukion, kunnan ja muiden tahojen kanssa. Opiskelijakunta antaa lausuntoja ja vaikuttaa lukiolaisten asioihin. Opiskelijakunnan hallitus valitaan syyslukuvuoden alussa ja se organisoi opiskelijakunnan toimintaa.

   

   

Erika Kauppi-Nykänen

Rehtori

Lopen yhtenäiskoulu ja lukio

Lopen yhtenäiskoulun ja lukion kanslia