Lopen lukio

Lopen lukio on pieni, mutta tehokas yleislukio. Opiskelijoita meillä on noin 80, joten opetuksessa voidaan huomioida yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet. Toimiminen samoissa tiloissa Lopen yhtenäiskoulun yläkoulun kanssa mahdollistaa monipuolisia valinnaisaineita mm. kotitalous ja käsityöt. Opetuksen tuloksellisuudesta kertoo opiskelijoidemme hyvä sijoittuminen jatko-opintoihin.

Opiskelijaksi meille

Lopen lukioon haetaan toisen asteen yhteisvalinnassa helmi-maaliskuussa. Keskiarvoraja vaihtelee vuosittain hakijamääristä riippuen.

Lukuvuoden 2022-2023 hakumateriaali:

 • Lukion opetustarjonta
 • Valintakortti 2022-23

Tervetuloa joukkoomme!

 • Penkkarit 9.2.

  Wanhojen päivä 10.2.

   

   

   

 • Lopen lukiossa opiskellaan neljän jakson järjestelmässä.

  Jakso 1. 10.8-12.10.2022

  Jakso 2. 13.10.-22.12.2022

  Jakso 3. 9.1.-20.3.2023

  Jakso 4. 21.3.-3.6.2023

   

  Oppitunnit

  klo 8.15-9.00

  klo 9.05-9.50

  klo 10.05-10.50

  Ruokailu

  klo 11.25-12.10

  klo 12.20-13.05

  klo 13.15-14.00

  klo 14.10-14.55

  klo 15.05-15.50

 • Luokat:

  Vuosikurssi 1. 21 opiskelijaa

  Vuosikurssi 2. 19 opiskelijaa

  Vuosikurssi 3. 39 opiskelijaa

   

  Opettajien yhteystiedot löydät Wilmasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@loppi.fi

  Opettajat:

  Halme Anu ANH  Liikunnan ja terveystiedon lehtori

  Halme Niina NIH  suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, S2 opetus

  Kauppi-Nykänen Erika EKN  rehtori

  Kelmendi Liisa LIK  Uskonnon, psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtori, L1:n ryhmänohjaaja  lv: L2

  Koivuluoma Ari ARK  Liikunnan ja terveystiedon lehtori

  Korhonen Harri HAK  Biologian ja maantiedon lehtori, L2:n ryhmänohjaaja  lv: L3

  Kortelammi Arne ARN  Vs. fysiikan ja matematiikan lehtori

  Koskela Pirkko PKO  Laaja-alainen erityisopettaja

  Laatio Laura LAL  Tekstiilityön opettaja

  Mäentaka Mikko MKM  Saksan ja ruotsin lehtori

  Mäkelä Anja ANM  Lukion apulaisrehtori, matematiikan ja kemian lehtori

  Nummelin Tiina TIN  Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

  Petrow Elisa ELP  Englannin ja ruotsin kielen lehtori

  Pulli Auli AUP  Kotitalouden lehtori

  Renqvist-Korhonen Anna-Stina ANR  Opinto-ohjaaja

  Riento Pauli PAR  Matematiikan ja tietotekniikan lehtori lv: L1

  Sandell Sampo SAS  Opinto-ohjaaja

  Säteri Jaakko JAS  Historian ja yhteiskuntaopin lehtori

  Säteri Johanna JOS  Musiikin opettaja

  Vase Petri PEV  Kuvataiteen lehtori

  Vuotila Tiina TIV  Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

 • Ahlqvist Anne, kanslisti  p. 0197586266 / anne.ahlqvist@loppi.fi

  Väisänen Angelika, koulusihteeri p. 0406236662 /   angelika.vaisanen@loppi.fi

   

 • Kaikki lukion opiskelijat osallistuvat lukiseulaan. Tarvittaessa erityisopettaja kutsuu yksilötestiin ja kirjoittaa lukitodistuksen. Erityisopettaja ohjaa yksilöllisesti tai pienryhmässä opiskelutekniikassa ja antaa tarvittaessa tukiopetusta. Erityisopettaja valmistelee erityisjärjestelyhakemukset lukivaikeuden, puutteellisen opetuskielen hallinnan tai muun syyn perusteella ylioppilastutkintolautakunnalle.

  Lukion laaja-alaisena erityisopettajana toimii Pirkko Koskela.

 • Opinto-ohjaus Lopen lukiossa

  Opinto-ohjausta antavat kaikki aineenopettajat omissa aineissaan, mutta päävastuu opinto-ohjauksesta on opinto-ohjaajilla. Opinto-ohjauksessa käsitellään lukio-opintoihin, yo-kirjoituksiin sekä jatko-opintoihin liittyviä asioita. Opinto-ohjauksessa toteutuu kaksi pakollista OP-opintojaksoa lukion aikana lukujärjestyksen mukaisesti.

  Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

  • lukio-opintojen suunnittelu ja valintojen tekeminen
  • opiskeluun liittyvät haasteet ja pulmat
  • yo-kirjoitukset
  • jatko-opintojen suunnittelu

  Voit varata ajan opinto-ohjaajallesi Wilman kautta.

  Lukion opinto-ohjaajat:

  Sampo Sandell p. 0505003355 /sampo.sandell@loppi.fi

  Anna-Stina Renqvist-Korhonen p. 0406452123 /  anna-stina.renqvist-korhonen@loppi.fi

   

 • Kaikki koulumme opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Vuosikurssien luottamusopiskelijat ja heidän varahenkilönsä muodostavat opiskelijakunnan hallituksen. Hallituksen vastuulla on valvoa opiskelijoiden etujen toteutumista ja järjestää virkistystä arjen vastapainoksi. Hallitus hoitaa koulun ulkopuolisia suhteita esimerkiksi Suomen lukiolaisten liittoon. Opiskelijat voivat hankkia itselleen opiskelija-alennuksiin oikeuttavan opiskelijakortin. Lisätietoja https://lukio.fi/

  Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Jaakko Säteri. jaakko.sateri@loppi.fi.

  Opiskelijakuntaa edustava hallitus on lukuvuonna 2021-2022 antanut lausuntoja mm. Unicefin lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen sekä opinto-oppaan päivittämiseen. Yhteistyössä koulun johdon ja opiskelijakunnan kanssa myös ryhmätyötiloihin on saatu uutta kalustusta. Opiskelijakunnan tiimi osallistui  Suomen opiskelijakuntien järjestämiin Counter Strike -peleihin.

   

  Opiskelijakunnan hallitus lukuvuonna 2021-2022:

  Ella Peltovuori 2. vsk. (Pj)

  Tuukka Ruokonen 2. vsk. (vara Pj)

  Tuukka Marjanen 1. vsk. (jäsen)

   

 • Terveydenhoitaja

  Opiskelijaterveydenhuollon yhteystiedot

  Opiskelijapsykologi

  Kivivirta Minna, opiskelijapsykologi p. 0402218845 / minna.kivivirta@omahame.fi

  Vastaanotto Riihimäen lukiolla parillisten viikkojen ma, ke, to ja parittomilla viikoilla ma, to.

Erika Kauppi-Nykänen

Rehtori

Lopen yhtenäiskoulu ja lukio

Lopen yhtenäiskoulun ja lukion kanslia