Avustukset

Tältä sivustolta löydät tietoa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden jaettavista avustuksista
 • Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vastikkeellisten avustustusten hakuaika on päättynyt. Avustusta voi hakea esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen sekä lasten ja nuorten toiminnan edistämiseen.

  Avustusten hakumenettely

  Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy alta.

  Hakemuksen tulee sisältää perusteltu hanke- tai toimintasuunnitelma sekä talousarvio toiminnan kokonaisrahoituksesta. Hakijan kotipaikan on oltava Lopella ja/tai toiminnan tulee sijoittua Lopelle. Avustusta voidaan myöntää vain rekisteröityneelle yhdistykselle tai yhteisölle, joka on toiminut vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakemista.

  Avustusta voidaan hakea muun muassa:

  • koulutuskustannuksiin (sis. asiantuntijat/luennoitsijat),
  • tapahtumien järjestämiseen (sis. tapahtuman järjestämisen kokonaiskulut),
  • kuljetuskustannuksiin(esim. teatteriretki loppilaisille), tilavuokriin, kalustoon(esim. voimannostotanko yhdistykselle) sekä
  • kuntalaisen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen(uuden toimintamuodon käynnistäminen, levyn/kirjan tekemisen kustannukset).

  Avustusta EI voida myöntää:

  • Hakemuksen kokonaiskustannuksiin (yhdistyksen tulee itse kattaa osa avustuskohteen kustannuksista)
  • Koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan
  • Yhteisölle edelleen jaettavaksi
  • Yhdistykselle, joka ei järjestä toimintaa Lopella / loppilaisille
  • Tavaramerkin käytöstä aiheutuneista kustannuksista
  • Yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
  • Alkoholikustannuksiin
  • Yhdistyksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tavoittelu, varainhankinta tai muu liiketaloudellinen toiminta
  • Samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta kunnan sisällä
  • Toimintaan, jossa Lopen kunta on joko maksun saaja tai toiminnan järjestäjä, tai hakija on jo saanut avustusta samaan tarkoitukseen Lopen kunnalta

  Avustusta myönnettäessä huomioidaan tuettavan kohteen kokonaisrahoitus. Avustus on käytettävä myöntämisvuotena ja se maksetaan jälkikäteen selvitystä vastaan.

  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksista kokouksessaan 20.3.2024.

   

 • Lopen kunta on tehnyt sopimuksen Järki-Saneeraus Oy:n kanssa Lastikka-hallin nimisponsoroinnista vuosille 2023-2028. 3000 euron suuruinen sponsorointiraha suunnataan vuosittain loppilaisille juniorityötä tekeville urheiluseuroille erikseen anottavan Järki-stipendin muodossa.

  Vuoden 2024 Järki-stipendi on haettavana 29.2.2024 asti. Haku tehdään alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää stipendien saajista kokouksessaan 20.3.2024. Stipendit jaetaan keväällä järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa.