Kunta ja päätöksenteko

Kunnan johtaminen perustuu strategiaan, taloussuunnitelmaan ja -arvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.