Tekniset palvelut

Tekninen toimi huolehtii kunnan mm yleisistä alueista, leikkipuistoista, taajama-alueiden kaavateistä ja kunnan kiinteistöistä.

 • Kunnan puistojen ja kaavakatujen kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa tekninen toimi oman henkilöstön ja kaluston sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.

  Kunnan hoidossa kaavakatuja on noin 40 km kestopäällystysasteen ollessa 80 %.

  Kunnan hoidossa olevat kaavatiet
  Auraus ja hiekoitus, urakoitsijat vuosina  2020-2023

  KIRKONKYLÄ– auraus /hiekoitus
  Jouni Nummenranta, puh. 0400 818 555

  LAUNONEN – auraus /hiekoitus
  Pekia Trans Oy, puh. 0400 871 908 tai 0400 909 978

  LÄYLIÄINEN – auraus /hiekoitus
  Kari Säilä, puh. 040 738 4042

  ELY-keskuksen hallinnoimat kaavatiet

  • Kirkonkylä:        Yhdystie, Pilpalantie ja Jokiniementie kevytliikenneväylineen
  • Launonen:        Kartanontie kevytliikenneväylineen
  • Läyliäinen:        Läyliäistenraitti kevytliikenneväylineen

  Sekä haja-asutusalueella olevat yleiset tiet mm. Järventaustantie, Kalamajantie, Rautakoskentie, Vähikkäläntie, Sajatie, Hautahuhdantie, Hyvinkääntie

  ELY-keskukseen voi olla yhteydessä uuden palauteväylä.fi -palvelun kautta

  Palauteväylä

  0200 2100 Tienkäyttäjän linja,  Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista (24H/vrk)

  0295 020600 neuvonta ja palautteet,
  Liikenneviraston asiakaspalvelu (ma-pe klo 9-16)
  liikenteen.asiakaspalvelu(at)liikennevirasto.fi

 • Yksityistielain uudistus toi muutoksia kunnan rooliin yksityistieasioissa. Vuoden 2019 alusta lähtien kuntien tielautakunnille ei enää voi osoittaa asioita käsiteltäväksi. Tielautakunnat hoitavat loppuun 31.12.2018 mennessä toimitetut hakemukset. Tielautakunnat lakkaavat vuoden 2019 lopussa. Lopella tielautakuntana on toiminut teknisen lautakunnan toimitusjaosto. Alla on linkki Maanmittauslaitoksen tiedotteeseen josta saa lisätietoa miten jatkossa menetellään, ja mitkä on tiekuntien ja Maanmittauslaitoksen roolit yksityistieasioissa.
  Uusi Yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019.

  Yksityisteiden hoidosta lisää esimerkiksi Tieyhdistyksen sivuilta.

 • Lopen kunta jakaa vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Perusparannusavustukset käsitellään erikseen erillisellä anomuksella.

  Perusparannusavustusta ei makseta kunnossapitoon varatusta määrärahasta. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §).

  Kunnossapito

  Avustusta haetaan vuosittain 30.4. mennessä osoitteesta Tekninen lautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

  Vallitsevan Korona-epidemian vuoksi vuoden 2021 kunnossapidon menoista / tuloista ei vaadita hyväksyttyä tase ja tuloslaskelmaa edelliseltä tilikaudelta, vaan ne voidaan pyytää
  nähtäväksi jälkikäteen, jolla varmistetaan se että yksityistieavustusanomuksessa esitetyt tiedot pitävät paikkaansa. Väärillä tiedoilla haettu avustus voidaan periä tiekunnalta takaisin.

  Tielle, johon ei ole perustettu tiekuntaa kunta voi maksaa harkinnanvaraista avustusta tositteita vastaan.

  Jos tiekunta hakee avustusta ensimmäistä kertaa tai jos tien vaikutuspiirin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin on tullut muutoksia, avustushakemukseen on liitettävä kartta, johon
  merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus tai sen muutos.

  Yksityistiet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin tien liikenteellisen merkityksen mukaan. Yleiseen läpiajoon tarkoitettu vakituisen asutuksen tie on ylintä luokkaa. Tie, joka on tarpeellinen
  pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka kautta kuljetaan muille pysyvän asutuksen teille, on seuraavan tärkeysluokan tie ja tie jossa on pysyvää asutusta, mutta ei palvele pääsytienä
  muille asutusteille on alinta avustettavaa luokkaa. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitoluokka. Avustusta ei myönnetä pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle
  tai tienosalle.

   

 • Tori on veloituksetta käytettävissä klo 7.00 – 17.00 välisenä aikana.

  Lauantai on varattu erilaisten tapahtumien ja markkinoiden järjestämiseen. Mikäli haluat myyntipaikan jollekin lauantaille, tarkista mahdolliset tapahtumavaraukset ensin Lopen kunnan tapahtumakalenterista. Mikäli torilla on tapahtuma, myyntipaikkavaraukset ja -maksut suoritetaan tapahtuman järjestäjälle.

  osoite: Kauppatie 6, 12700 Loppi

  Torin varaukset

  Tekninen toimi 019-758 6046

  Hinnat

  84 € /pv/koko tori
  sähkön käytöstä peritään 4 € / kerta

  Lopen Iltatorit 16.6.-18.8.2022
  varaukset torikoordinaattori p. 040 725 6392
  Lisätietoja täältä >>

 • Matonpesupaikka on avoinna touko-syyskuussa kunnan varikon yhteydessä os. Ojajoenkaari 20 (entinen Ojajoenkaari 94). Matonpesupaikalla on kuusi pesuallasta ja telineet mattojen kuivatukseen. Pesupoletteja voi ostaa kirjastosta Rosamundan palvelupisteestä. Poletin hinta on 7,- / tunti. Matonpesupaikka on avoinna ma-su klo 8.00-20.00.

Varikko

Ojajoenkaari 20
keskiviikko klo 7.30-16

Tapio Jokela

tekninen johtaja

Pasi Träff

kiinteistöpäällikkö, LVI-teknikko

Tiina Ojanen

hallintosihteeri