Hankinnat ja kilpailutukset

Lopen kunta noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan ohjeita kuten hankintaohjetta ja hallintosääntöä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti julkisten hankintojen palvelu Hilmassa sekä  Cloudia tarjouspalvelussa.

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja