Talous

Kunnan ta­lous­hal­lin­non kes­kei­siä vas­tui­ta ovat

 • taloushallinnon koordinointi ja kehittäminen
 • talousarvio ja taloussuunnitelma
 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • rahoitus- ja sijoitustoiminta
 • perintätehtävät
 • Lopen kunnan kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa Kuntien Hetapalvelut Oy.
 • Lopen kunta

  y-tunnus 0150919-1

  Verkkolaskuosoite

  • Lopen kunta, OVT tunnus 003701509191
  • Välittäjätunnus 003723327487

  Laskun toimittaminen sähköpostilla

  • lasku sähköpostitse vain osoitteeseen loppi@skannaus.apix.fi
  • Laskulla ei saa olla vastaanottajana muita osoitteita (To:).
  • Sähköpostin otsikkoon kirjoitetaan sana lasku ja laskun numero.
  •  Sähköpostissa saa olla vain yksi lasku liitteineen. Liitteiden tulee olla omina pdf-tiedostoina.

  Postiosoite paperilaskuille

  Lopen kunta
  PL 1000
  00781 Helsinki

  Tilaajatunnus

  Kunnalle toimitettavien laskujen tilausnumerokentässä tulee olla tilaajalta saatu kustannuspaikkatieto (tilaajatunnus/viite).

  Huomioittehan, että esimerkiksi mainokset, tiedotteet ja tavarat on lähetettävä tilaajan posti-/toimitusosoitteeseen.

  Lisätiedot

  • taloussuunnittelija Minna Anttila 040 654 6215
  • talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela 040 676 6422
 • Lopen kunnan talousarvioon on jo kolmena vuotena varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Osallistuvan budjetoinnin toteutettavat kohteita ovat olleet

  • v. 2022 Launosten frisbeegolfrata yhteistyössä
   Hanke on kesken.
  • v. 2021 Vojakkalan uimarannan kunnostaminen
  • v. 2020 Ojajärven uimarannan kunnostaminen
 • Lopen kunnan vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2023

  Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat, sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen, tässä taksassa luetellut maksut. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto.

  1 § Liittymismaksut

  1.1 Kirkonkylän, Launosten, Läyliäisten sekä siirtoviemärin alueet

  Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa (siirto- ja palautuskelpoinen).

  Liittymismaksun määräytyminen

  Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja laajuuden perusteella seuraavasti:

  L = k x A x yL

  k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (määritellään laitoskohtaisesti) seuraavan taulukon mukaan:

  Omakotitalo, paritalo sekä vapaa-ajan asunto 6
  Rivitalo 4
  Kerrostalo 3
  Muu kiinteistö (mm. erillinen vesi- tai viemäripisteellä varustettu talousrakennus tai erillinen autotalli) 3
  Teollisuuskiinteistö 2

  Teollisuuskiinteistön liittymismaksu määräytyy rakennettavan kerrosalan mukaan 1 500 m²:iin saakka. Kerrosalaan lasketaan koko kiinteistön kerrosala.

  Yli 1 500 m²:n teollisuusrakennuksen liittymismaksu sovitaan erikseen neuvottelu­teitse. Liittymismaksun suuruus on vähintään 1 500 m²:n mukaan laskettuna.

  A = rakennusluvan mukainen kerrosala sekä kerrosalaan kuulumattomat vesi- tai viemäripisteellä varustetut tilat (esim. kellarikerroksen tilat)

  Liittymismaksun yksikköhinta (yL) vesi 2,11 €

  Liittymismaksun yksikköhinta (yL) jätevesi 2,38 €

  Vesiosuuskunnat / liittymismaksu / vesi ja viemäri yhteensä 10 000 €.

  1.2. Kaartjärven alue

  Vesijohtoliittymä Vakituinen asunto 2 000 €
  Loma-asunto 2 000 €
  Viemäriliittymä Vakituinen asunto 2 250 €
  Loma-asunto 2 250 €
  Vesiosuuskunnat Vesi ja viemäri yhteensä 10 000 €

  Liittymismaksut sisältävät aina vesimittariventtiilipaketin (vesimittarin, sulku- ja takaiskuventtiilin ja mittaritelineen) sekä talosulkuventtiilipaketin, joiden asennukset ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajalle. Vesimittarin saa asentaa laitoksen hyväksymä LV-urakoitsija.

  Lisäliittymismaksut

  Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena oleva kerrosala kasvaa vähintään 10 %.

  Mikäli kiinteistön kerrosala pienenee, liittymismaksun osaa tai liittymismaksua ei palauteta.

  Rakennuksen purkaminen

  Kun kiinteistöllä aiemmin sijainnut rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus, on kyse uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jolloin on tehtävä uusi liittymissopimus. Liittymismaksua peritään purettavan rakennuksen ja uuden rakennuksen kerrosalan erotuksesta.

  Mikäli uusi rakennus on kerrosalaltaan pienempi kuin purettava rakennus, ei liittymismaksua palauteta.

  1.3. Sprinkler-laitteisto

  Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä (jotka aiheutuvat sprinkler-laitteiston rakentami­sesta) aiheutuneet todelliset kustannukset.

  Koestusten ym. aiheuttamista lisätöistä, kuten esim. verkoston huuhtelusta peritään todelliset kustannukset. Liittyjä maksaa myös sprinkler-laitoksen käytöstä ja/tai koestuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat kulut.

  Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laitos perii sprinkler-maksua. Maksu määräytyy syöttöjohdon koon mukaan seuraavasti:

  Maksuluokka Syöttöjohdon koko Hinta € / vuosi
  I alle 63 mm 150,00
  II yli 63 mm 200,00

  Sprinkler-laitteiston liittämisestä vesilaitoksen verkkoon tehdään aina erillinen sopimus.

  2 § Perusmaksut

  2.1 Kirkonkylän, Launosten, Läyliäisten sekä siirtoviemärin alueet

  Rakennustyyppi Perusmaksu
  yhteensä
  € / vuosi
  ALV 0 % 
  Perusmaksu
  vesi
  € / vuosi
  ALV 0 %
  Perusmaksu
  jätevesi
  € / vuosi
  ALV 0 %
  Omakoti- ja paritalot sekä kesäasunnot 80,00 37,00 43,00
  Rivitalot 148,00 64,00 84,00
  Kerrostalot 212,00 90,00 122,00
  Teollisuus- ja palvelukiinteistöt 148,00 64,00 84,00

  2.2 Kaartjärven alue

  Vesijohtoliittymä Vakituinen asunto 106 €/vuosi
  Loma-asunto 106 €/vuosi
  Viemäriliittymä Vakituinen asunto 180 €/vuosi
  Loma-asunto 180 €/vuosi

  3 § Käyttömaksut

  Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

  Vesi 1,94 € / m³ (+ alv)
  Jätevesi 2,57 € / m³ (+ alv)

  Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

  Rakennusaikaisesta vedestä peritään 30 m³, jollei mittaria voida asentaa käytännön syistä rakennustöiden alkaessa.

  4 § Muut maksut

  Vesimittarin tarkistusmaksu

  Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesi­mittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

  Tarkistusmaksu veloitetaan todellisten kustannusten mukaan. Lisäksi veloitetaan vesimittarin irrotuksesta ja uudelleen kiinnityksestä 25.00 € /h (+ alv) + matka­kulut.

  Vedentoimitus voidaan katkaista maksattomien vesimaksujen vuoksi.

  Vesijohdon sulkemis- ja avaamismaksu

  Vesijohdon sulkemismaksu 30,33 €/h (+ alv)+ matkakulut

  Vesijohdon avaamismaksu 30,33 € /h (+ alv)+ matkakulut

  Sakokaivoliete 8,4 €/m³ (+ alv)

  Jäätymään päästetty vesimittari veloitetaan todellisen hinnan mukaisesti.

  5 § Viivästyskorko

  Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko.

   

   

   

   

Jenny Saarela

talous- ja hallintojohtaja

Minna Anttila

taloussuunnittelija