Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentamista niin, että saavutetaan viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. Tehtäviin kuuluu valvoa, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomaisena Lopen kunnassa toimii Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupapäätökset ovat pääosin viranhaltijapäätöksiä.

Onko sinulla tyhjillään oleva kiinteistö tai vapaana oleva rakennuspaikka?

Lopen kunta kartoittaa tyhjillään olevia kiinteistöjä ja mahdollisia vapaana olevia rakennuspaikkoja.

Onko Sinulla tai tiedätkö jonkun jolla on

  • tyhjillään tai hyvin vähällä käytöllä oleva kiinteistö, jonka voisi vuokrata tai myydä tai
  • maata lohkaistavaksi ja myytäväksi talon rakennuspaikaksi?

Ilmoita kohteestasi sähköisellä lomakkeella >> 

 

Pirjo Pesonen

Palvelusihteeri, rakennusvalvonta

Osoiteasiat, Lupapisteen tekninen neuvonta Teamsin kautta luvan hakemiseen liittyvissä asioissa. lopen.rakennusvalvonta@loppi.fi -vastaanottaa kiinteistöjen asiakirjatilaukset, karttaotteet ja valokopiot.

Timo Rautiainen

LVI-tarkastaja, rakennusvalvonta

Maalämpöasennusten ja jätevesijärjestelmien neuvonta ja loppukatselmukset, rakennuslupien valmistelu.

Kirsti Santakangas

vt. Rakennustarkastaja

Valitettavasti emme ehdi vastaamaan hlökohtaisiin sähköpostitiedusteluihin ja puheluihin ainoastaan päivystysaikana. Rakennusvalvonta käyttää sähköistä -kysy neuvoa palstaa www.lupapiste.fi . Saapunut kysymys jakautuu rakennusvalvontatiimiin, mikäli päätätte aloittaa lupaprosessin näpätkää neuvonnasta Aloita Luvan Hakeminen -->
Katselmukset, aloituskokoukset, neuvonta, erikoissuunnitelmien vastaanotto ja luvat, pääsuunnittelijoille ja vtj:lle puhelinpäivystys, maanantaisin klo 13.00-15.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00-11.00 ja muut tiedustelut sähköisen järjestelmän kautta www.lupapiste.fi / 24/7

Kirsti Santakangas

Kiinteistötarkastaja, kiinteistöinventointi

Parhaiten tavoittaa päivystysaikana, elleivät muut virkatehtävät ole esteenä; maanantaisin 13.00-15.00 ja keskiviikkoisin 9.00-11.00.

Sini Saxberg

Tarkastusinsinööri