Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentamista niin, että saavutetaan viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. Tehtäviin kuuluu valvoa, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomaisena Lopen kunnassa toimii Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupapäätökset ovat pääosin viranhaltijapäätöksiä.

Onko sinulla tyhjillään oleva kiinteistö tai vapaana oleva rakennuspaikka?

Lopen kunta kartoittaa tyhjillään olevia kiinteistöjä ja mahdollisia vapaana olevia rakennuspaikkoja.

Onko Sinulla tai tiedätkö jonkun jolla on

 • tyhjillään tai hyvin vähällä käytöllä oleva kiinteistö, jonka voisi vuokrata tai myydä tai
 • maata lohkaistavaksi ja myytäväksi talon rakennuspaikaksi?

Ilmoita kohteestasi sähköisellä lomakkeella >> 

 

 • LUPAPISTEEN ASIAKIRJAT:
  Linkit aukeavat uuteen välilehteen (PDF).

  Pyydä rakennusvalvontaa lisäämään, Lupapisteen hankkeille
  sähköiset asiakirjat viimeistään ennen loppukatselmusta.

  Aloituskokouspöytäkirja
  IV-tarkastusasiakirja (sähköinen)
  KVV-tarkastusasiakirja (sähköinen)
  Käyttöönotto-/Loppukatselmukseen huomioitavaa
  Maalämpökaivon asennusraportti
  Naapurin kuuleminen
  Naapurin suostuminen
  Liite jätevesisuunnitelmaan
  Rakennusaikainen kosteudenhallinta, pientalot
  Rakennuspaikan maaperäselvitys
  Rakennustyön tarkastusasiakirja (sähköinen)
  Savupiippu- ja tulisijatarkastuspöytäkirja

   

 • Ennen loppukatselmuksen tilaamista, tai ilmoitusta valmiiksi saattamisesta,

  Vastaava työnjohtaja tarkistaa päätöksestä etukäteen, mitä hankkeeseen on vaadittu, jotta lupa voitaisiin kerralla loppukatselmoida rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Päätöksestä voi todeta, mitä hankkeen valmiiksi saattamiseksi olisi täydennettävää ja vastaava työnjohtaja huolehtii alkuperäisen päätöksen mukaisesti asiakirjat rakennusvalvontaan / Lupapisteeseen.

  • Paperiluvat –> asiakirjat paperilla mittakaavassa kahtena kappaleena.
  • Sähköinen asiointikanava www.Lupapiste.fi –> sähköisen järjestelmän kautta pdf-muotoisena, monisivuiset yhtenä tiedostona nimettynä ja kirjattuna sisällön mukaan.
  • Luvan tullessa lainvoimaiseksi MRL 132/1999 § 143:
   Rakennustyön aloittamisesta ilmoittaminen (kolmen vuoden sisään), valmiiksi saattaminen (viiden vuoden sisään) loppukatselmus
   Muut toimenpiteet valmiiksi saattamisesta loppukatselmus ja ilmoitus kolmen vuoden sisään

  Haluamme tuoda esille, että Lupapisteeseen skannatut, otsikoitu ”Muu asiakirja” on käytetty liian herkästi tunnistamatta asiakirjan tarkkaa sisältöä, ja että monisivuiset asiakirjat on lisätty per sivu jopa valokuvana. On kuitenkin hankkeeseen ryhtyvän etu, että vastuulliset henkilöt kirjaavat asiakirjat vetovalikon vastaavaan otsikkoon käyttämättä nimetöntä valintaa ja että tiedoston koko sisältö on nimetty asianmukaisesti.

  Hanke on saatettu päätökseen kun hankkeeseen ryhtyvällä on tuore loppukatselmuspöytäkirja muiden rakennusasiakirjojen nipussa kansiossaan päällimmäisenä.

  Yhteistyöterveisin rakennusvalvonta.

Neuvontapyynnöt ja rakentamisen tiedustelut

www.lupapiste.fi rakentamista, rakennusoikeutta kiinteistölle, ym -tiedustelut ja -ohjepyynnöt – ensisijaisesti.
Tiedusteluun osallistuu koko rakennusvalvonnan tiimi. Te näette mitä ja kuka on vastannut ja mahdolliseen jatkokysymykseenne, toisen viranhaltijan on helppo osallistua keskusteluun.

Jos kysymyksen ratkomiseen tarvitaankin hieman enemmän taustaselvittelyä, pyydämme että tiedusteluun vastaamiseen on  käytettävissä tarvittava aika.

Rakennusvalvonnan sivulle on koottu usein kysyttyjen ja niiden vastauksia, toiselle sivulle aukeaviksi linkeiksi Rakentaminen-kuvan alle.

 • Lupapisteen käyttöneuvontaa
 • Päätöksen saaneiden hakemusten julkipano
 • Rakentamisen määräykset – Lopen rakennusjärjestys ym. Maankäyttö- ja rakennuslaki, Ympäristöministeriön määräykset pääpiirustuksista
 • Rakentamisen eri lupahakemusvaihtoehdot – hakemusten liitteet
 • Rakennushankkeen vastuuhenkilöt ja -kelpoisuusvaatimukset

Asiakaspalvelussa ma-ti, to-pe klo 9- 15
Pirjo Pesonen, rakennusvalvonnan palvelusihteeri
puhelin 019 758 6043

 

Lopen kunta keskittää vuosilomat heinäkuulle. Rakennusvalvonnassa toimii tällöin ainoastaan päivystys,
otattehan huomioon jättäessänne uutta hakemusta www.Lupapiste.fi .

Pirjo Pesonen

Palvelusihteeri, rakennusvalvonta

Kiinteistöjen osoitteet ja -katselmukset, ajanvaraukset, hakemusten valmistelu - tekninen neuvonta onnistuu myös Teamsin kautta.

Werner Franzén

maankäyttöpäällikkö

Lomalla 19.6.-8.8.2023
kaavoitus, tontit, tonnin tontit, elinvoima, yritystontit, maankäyttö

Timo Rautiainen

LVI-tarkastaja, rakennusvalvonta

Vuosilomalla 10.7.-6.8.2023
Maalämpöasennusten ja jätevesijärjestelmien neuvonta ja loppukatselmukset, rakennuslupien valmistelu, sähköiset tarkastusasiakirjat Lupapisteeseen.

Kirsti Santakangas

Kiinteistötarkastaja, kiinteistöinventointi / va. rakennustarkastaja, rakennusvalvonta

Vuosilomalla 19.-21.6., 24.7.-9.8.2023
Kiinteistöinventointi tiedustelut, vesijärjestelmien neuvonta sekä rakentamisen loppukatselmukset, rakennuslupien valmistelu

Markus Ylimäki

vt. rakennustarkastaja

Vuosilomalla 26.6.-23.7.2023
Päivystys maanantaina klo 13-15, keskiviikkona klo 10-12, 13-15. Katselmukset-, aloituskokoukset-, suunnittelun- sekä erikoissuunnitelmien ennakkoneuvottelu-, tapaamiset sopimuksen mukaan. Rakentamiseen liittyvät kysymykset pyydämme ohjaamaan suoraan www.lupapiste.fi/neuvonta, henkilökohtaisen sähköpostin sijaan.