Strategia ja kehittäminen

Lopen kunnan strategia vuosille 2023 – 2027 määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä käynnissä olevan valtuustokauden ajan. Lopen kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat tulevaa strategiaa.

Sivua päivitetään.