Launonen-Kormu kehittämissuunnitelma

Launonen-Kormu kehittämissuunnitelmassa  kyliä on tarkasteltu mm. kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen, maiseman ja luonnon sekä elinvoiman ja palveluiden näkökulmista. Launonen-Kormun kehittämissuunnitelma käynnistyi syksyllä 2023 kylien asukkaille ja yrityksille suunnatulla kyselyllä ja kyläilloilla. Lisäksi suunnitelmaan on ottanut kantaa valtuusto omassa työpajassaan.

Nykytilan selvitys ja taajamaympäristön kehittämissuunnitelma pohjautuu tarpeeseen kehittää Launosten-Kormun taajama- ja kyläalueita vetovoimaisina asumisen alueena. Taajamien ja kylien elinvoimaisuus on yksi Lopen kunnan strategian painopisteistä.

Sivua päivitetään.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan

Werner Franzén

maankäyttöpäällikkö

Parhaiten tavoittaa sähköpostilla. Mikäli haluat tavata, sovi etukäteen tapaamisaika soittamalla tai viestillä.

Tapio Jokela

tekninen johtaja