Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lopella järjestetään maksullista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa aamuisin pääsääntöisesti klo 7–9 ja iltapäivisin klo 13–17 välillä. Toiminnan kohderyhmänä ovat 1.- ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä sellaiset 3.–9. vuosiluokkien oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös.

Lukuvuoden aikana koulujen loma-aikoina koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Hakeminen

Lukuvuodelle 2024 – 2025 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan eDaisy-asiointipalvelussa. Ilmoittautumisaika koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2024 – 2025 päättyy 31.3.2024.

Koululaisten aamu- ja Iltapäivätoimintaan voi hakea kesken lukuvuoden, jos kyseisen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmissä on vapaina paikkoja.

Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alueella aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Järjestämisessä huomioidaan ryhmäkoko ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä perustetaan edellyttäen, että aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on vähintään seitsemän (7). Vähimmäisryhmäkoko huomioidaan erillisinä aamupäivätoiminnassa ja iltapäivätoiminnassa.  Mikäli ryhmäkoko putoaa toimintavuoden aikana alle seitsemän (7) oppilaan rajan, ryhmä lakkautetaan lukukauden lopussa.

Toimintaan osallistumisaika, osallistumisajan muutos tai paikan irtisanominen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjotaan joko enintään 4 tuntia päivässä tai yli 4 tuntia päivässä. Maksu määräytyy huoltajien ennalta varaaman päiväkohtaisen tuntimäärän mukaisesti.

Uutena käytäntönä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan läsnäolot ilmoitetaan DaisyFamily-sovelluksessa. Läsnäoloilmoitukset tulee tehdä ennen varausaikojen lukkiutumista. Lukkiutumisajat löytyvät DaisyFamilystä sekä Lopen kunnan verkkosivuilta.

Huoltajat voivat muuttaa kesken lukuvuoden osallistumisaikaa eDaisy-asiointipalvelussa. Muutos astuu voimaan aina kuukauden alusta.

Lukuvuoden aikana huoltaja voi irtisanoa aamu- ja iltapäivätoimintapaikan kirjallisesti viimeistään lopettamista edeltävän kuukauden aikana.

Maksut

Tiedote huoltajille aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista

Lisätietoja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa kyseisen alueen päiväkodin johtaja tai varhaiskasvatuspäällikkö.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuushakemus.