Joentaan koulu

Joentaan koulu on kolmeopettajainen kyläkoulu Nyynäistentien tuntumassa Joentakana Lopella.

Koulumme tarjoaa oppilaille perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa sekä korostaa lasten sosiaalista kasvatusta, hyviä käytöstapoja sekä ympäröivän luonnon tuntemusta.

Kyläkoulumme hyvä henki ja turvallinen oppimisympäristö perustuvat oppilaiden, vanhempien sekä ammattitaitoisen kouluhenkilökunnan yhteistyöhön ja luottamukseen.

Koulussamme on tällä hetkellä 40 oppilasta.

 • Uusi lukuvuosi alkaa 10.8.2022 klo 9.00

 • Oppitunnit

  klo 09.00 – 09.45

  klo 09.45 – 10.30

  klo 11.15 – 12.00

  klo 12.15 – 13.00

  klo 13.15 – 14.00

  klo 14.15 – 15.00

  Ruokailu
  klo 10.30 – 10.45

 • Lukuvuosi 2022-2023

  1.-2. opettaja Elina Ruotsalainen

  1. lk. 3 oppilasta

  2. lk. 9 oppilasta

  3.-4. opettaja Niini Piirainen

  3. lk. 5 oppilasta

  4. lk. 5 oppilasta

  5.-6. opettaja Tiina Saikkonen

  5. lk. 7 oppilasta

  6. lk. 8 oppilasta

  Koulunkäynninohjaajana toimii Sanna Markkanen

 • Joentaan koulun vanhempaintoimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukuvuoden aikana sitä mukaa, kun pohdittavia asioita tai tehtäviä kertyy. Vanhempaintoimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, joka toimii kokousten kokoonkutsujana. Vanhempaintoimikuntaan kuuluu edustajia jokaiselta luokalta.

  Vanhempaintoimikunnan koollekutsujana toimii Kirsi Aaltonen p. 0503576077

Erika Kauppi-Nykänen

Rehtori

Tiina Saikkonen

Apulaisrehtori

Joentaan koulu

Punaportintie 8, 12640 Jokiniemi